Internetinė įsidarbinimo galimybių didinimo paketo metodologija

Internetinis įsidarbinimo galimybių didinimo paketo metodologijos katalogas yra patogus ir paruoštas naudojimui katalogas, kurio tikslas – pateikti holistinio požiūrio idėjas įsidarbinimo galimybių didinimui. Bendras šio internetinio katalogo tikslas – pristatyti partnerių organizacijų taikomą įsidarbinimo galimybių didinimo paketo metodiką.

Šioje dalyje pateikiama:

 • Įvairūs įsidarbinimo galimybių didinimo paketo kursų praktinio įgyvendinimo pavyzdžiai šalyse partnerėse
 • Informacija apie vertinimo įrankį, skirtą įvertinti moterų turimus įgūdžius ir pažangą dalyvaujant įsidarbinimo galimybių didinimo kurse.
 • Konkreti informacija apie tarpsektorinę tarybą – atitinkamų ekspertų tarybą, įsipareigojusią palengvinti įsidarbinimo galimybių didinimo paketo kursų įgyvendinimą.
 • Naudingos gairės, kaip naudoti NAME internetinę platformą, kurios tikslas – teikti el. mokymosi ir skaitmeninius įrankius, kad būtų palaikomas kvalifikacinis įsidarbinimo galimybių didinimo paketo poveikis.

Moduliai

1 Modulis: Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai

Šiame modulyje pagrindinis dėmesys skiriamas įgūdžiams, skirtiems norint tinkamai susidoroti su kasdieniais iššūkiais, ypatingą dėmesį skiriant stresui, permainoms, užimtumo ir finansinio stabilumo problemoms bei pagrindiniams apektams kasdieniniam gyvenimui palengvinti.

Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai – CSI

Metodologija:Pasakojimas, dalijimasis istorijomis ir asmenine patirtimi; praktinės, konkrečiai šaliai skirtos informacijos teikimas1 modulio užsiėmimai buvo sąmoningai vedami labai neformalioje aplinkoje, nes tai buvo pirmosios sesijos su dalyvėmis ir buvo siekiama,...

2 Modulis: Socialiniai įgūdžiai

Šiame modulyje dėmesys sutelkiamas į socialinių įgūdžių aspektus, tokius kaip darbo etika, konfliktų sprendimas, bendravimas darbe, savęs išreiškimas per emocijas ir efektyvus bendravimas su kitais žmonėmis.

Socialiniai įgūdžiai – Magenta

Metodologija:Medžiagos pristatymas, debatai, diskusijos, žaidimai (grupėse)Sesijos pradžioje buvo pradėta nuo nedidelės diskusijos tarp dalyvių, pristatant joms keletą siūlomų klausimų apie konfliktų sprendimą. Tai puikiai veikė kaip sesijos ledlaužis ir patraukė...

Socialiniai įgūdžiai – EINC

Metodologija:Šiam moduliui buvo įgyvendinti šie užsiėmimų planai: Kaip bendrauti darbe; Efektyvi komunikacija; Tinkamas elgesys konfliktinėse situacijose; Darbo etika. Sesijų planai buvo įgyvendinti per keletą skirtingų susitikimų skirtingomis datomis. Metodika buvo...

Socialiniai įgūdžiai – CSI

Metodologija:Teatriniai įgūdžiai; humoras; praktinių pavyzdžių teikimas2 modulio metodika daugiausia buvo paremta teatrinių įgūdžių naudojimu kaip būdu perteikti bendravimą platesniame socialinių įgūdžių kontekste, taikant patyriminį metodą, daugiausia per sesiją...

3 Modulis: Sveikata ir sveikatos supratimas

Šiame modulyje pagrindinis dėmesys skiriamas sveikatos įgūdžiams taikant holistinį požiūrį, t.y. atsižvelgiant tiek į fizinę, tiek į psichinę sveikatą. Iš tiesų, būti sveikam reiškia turėti tiek gerą fizinę, tiek psichinę sveikatą, nes jos yra neatsiejamai susiję.

Sveikata ir sveikatos supratimas – CSI

Metodologija:Tarpsektorinių tarybų narių pakvietimas vesti užsiėmimus, praktiniai patarimai geresnei sveikataiSveikatos supratimo modulis buvo bene sėkmingiausias modulio įgyvendinimas per visus mokymus dėl kelių priežasčių: pirma, CSI pakvietė sporto ekspertą Michalį...

Sveikatos supratimas – CLAVIS

Metodologija:Užsiėmimus sudarė kelių dalių derinys: mokymų vedėjo prezentacija, grupės diskusijos ir fiziniai pratimai. Sesijos prasidėjo nuo mokymų vedėjo prezentacijos ir temų, kurias tą dieną nagrinės, apžvalgos. Kiekvieną kartą, kai grupė pradėjo dirbti su nauju...

Sveikata ir sveikatos supratimas – CESIE

Metodologija:Dalyvaujantis požiūrisMokymų vedėjas dalinosi patarimais, kaip gyventi sveiką gyvenimą, taip pat dalyvėms pateikė pagrindinę informaciją, susijusią su sveikatos paslaugomis, teikiamomis vietovėje, kurioje jos gyvena, kad jos sužinotų, kaip savarankiškai...

4 Modulis: Kalbos įgūdžiai

Šiame modulyje pagrindinis dėmesys skiriamas su darbu susijusių kalbinių įgūdžių, reikalingų darbo paieškai, sąveikai darbo vietoje ir kasdieniame gyvenime, ugdymui. Be to, buvo atsižvelgta į žinias apie visuomenės tradicijas, kultūrinį aspektą ir kalbų įvairovę.

Kalbos įgūdžiai – EINC

Metodologija:Šiam moduliui buvo įgyvendinti šie užsiėmimų planai: Mano asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai darbe; Svarbiausi žodžiai mano profesijoje; Trumpas savęs pristatymas; Kaip bendrauti darbe prekybos centre. Sesijų planai buvo įgyvendinti per keletą skirtingų...

Kalbos įgūdžiai – CSI

Metodologija:Kalbos eksperto paskaita (tarpsektorinės tarybos narys)Kalbos įgūdžių moduliui ir sesijai apie motyvacinį laišką bei trumpą savęs pristatymą CSI pakvietė vieną iš tarpsektorinės tarybos narių Spyroula Mavrommati. Ponia Mavrommati yra kalbos ekspertė ir...

5 Modulis: Skaitmeniniai įgūdžiai

Šiame modulyje pagrindinis dėmesys skiriamas gebėjimų naudoti skaitmenines technologijas ugdymui, siekiant paremti socialinę įtrauktį ir garantuoti darbo paieškos galimybes. Skaitmeninės kompetencijos ugdymas taip pat labai svarbus norint bendradarbiauti su kitais ir pasiekti socialinius ar komercinius tikslus.

Skaitmeniniai įgūdžiai – Magenta

Metodologija:PowerPoint prezentacija, trumpi vaizdo įrašai, Europass tinklapio tyrinėjimas, praktiniai pratimai.Pagrindinis metodas, naudojamas šio užsiėmimo metu, buvo mokymų vedėjos Power Point pristatymas su naudinga informacija apie tai, kas yra Europass CV, jo...

Skaitmeniniai įgūdžiai – CSI

Metodologija:Trumpi vaizdo įrašai, humorasPagal Skaitmeninių įgūdžių modulį CSI įgyvendino du užsiėmimų planus: pirmasis buvo susijęs su „Gmail“ darbo srities (Disko, Kalendoriaus, el. laiškų ir kt.) naudojimu, o antrasis – su netikrų naujienų identifikavimu. Antrajai...

Skaitmeniniai įgūdžiai – CLAVIS

Metodologija:Užsiėmimus sudarė kelių dalių derinys: mokymų vedėjo prezentacija, grupės diskusijos ir pratimai. Sesijos prasidėjo mokymų vedėjui pristatant temas, kurias tą dieną apžvelgs. Kiekvieną kartą, kai grupė pradėjo dirbti su nauju moduliu, instruktorius...

6 Modulis: Įgūdžiai, susiję su įsidarbinimu

Šiame modulyje pagrindinis dėmesys skiriamas svarbiausių įsidarbinimo įgūdžių ugdymui, pavyzdžiui, reikalingų dokumentų (CV, motyvacinio laiško) paruošimui, darbo paieškai internetu, dalyvavimui darbo pokalbyje (reikalavimai išvaizdai ir elgesys, dažniausiai darbdavių užduodami klausimai darbo pokalbio metu).

Įsidarbinimo įgūdžiai – Magenta 1

Metodologija:Užsiėmimo metu kai kurių sąvokų teorinio pristatymo metodiką per Power Point derinome su žodiniais pratimais, kurie taip pat skatina diskusiją tarp dalyvių. Instruktoriaus pristatymo metu buvo pateikta labai naudinga informacija, susijusi su Nacionaliniu...

Įsidarbinimo įgūdžiai – EINC

Metodologija:Šiam moduliui buvo įgyvendinti šie užsiėmimų planai: Pasiruoškime kitam darbo pokalbiui; Motyvacinio laiško rašymas; Mokymosi galimybes; Darbo paieška ir metodai, susiję su darbo rinkos poreikiais; Tinkamas darbas. Šio modulio sesijų planai buvo...

Įsidarbinimo įgūdžiai – CSI

Metodologija:Diskusija ir keitimasis įvairių kultūrų patirtimiŠis užsiėmimas buvo ypač ypatingas, nes iškėlė savotiškai „jautrią“ lyties ir darbo problemą, nurodant, kaip skirtingos kultūros suvokia dirbančias moteris. Instruktorius paragino dalyves pasidalinti savo...

VERTINIMO PRIEMONĖ

Vertinimo priemonė turi būti naudojama norint įvertinti moterų turimus įgūdžius ir pažangą dalyvaujant įsidarbinimo galimybių didinimo paketo kurse. Ją turi užpildyti kiekviena moteris, dalyvaujanti kursuose/veikloje:

 • vieną kartą kiekvienos moters įsitraukimo į projektą pradžioje
 • ir keletą papildomų kartų per visą jos dalyvavimą kursuose (bent vieną kartą moters dalyvavimo pabaigoje)

Svarbu, kad vertinimo priemonė:

 • Matuoja pažangą pagal įgūdžius ir kompetencijas, kurioms kurse skiriamas pagrindinis dėmesys
 • Kurso pradžioje ir pabaigoje pateikiami tie patys klausimai
 • Vartoja aiškią kalbą.

Vertinimo priemonė suvokiama kaip neatsiejama įsidarbinimo galimybių didinimo paketo koncepcijos, įvertinimo ir moters progreso refleksijos dalis. Tai būtina priemonė siekiant įvertinti pasiektus rezultatus ir apmąstyti būdus, kaip stiprinti individualią moters pažangą, motyvaciją ir teigiamas pokyčių perspektyvas.

Tarpsektorinių įsidarbinimo galimybių didinimo paketo tarybų sudarymo aprašas

Įsidarbinimo galimybių didinimo paketo koncepcija remiasi tarpsektoriniu darbo vietų, darbo centrų, socialinių ir sveikatos priežiūros institucijų, švietimo įstaigų ir savanorių rėmėjų bendradarbiavimu.

Vietos įmonių ir darbo vietų, darbo centrų, vietos/regioninės integracijos, socialinių ir sveikatos priežiūros institucijų dalyvavimas tarpsektorinių tarybų veikloje rodo, kad jos yra įsipareigojusios tiek patariamuoju, tiek praktiniu lygmeniu:

 • Jos veikia kaip vietinės patariamosios tarybos planuojant ir įgyvendinant įsidarbinimo galimybių didinimo paketus moterims, teikiant pasiūlymus dėl atitinkamos veiklos pagal bendrus moterų poreikius ir reikalavimus.
 • Dirba kaip praktinių paslaugų teikėjos ir aktyvios dalyvės įgyvendinant individualius moterų įsidarbinimo galimybių didinimo paketus.

  Vietinė darbovietė

  nariai, glaudžiai bendradarbiaudami su profesinio mokymo įstaigomis, galėtų suteikti vietą stažuotėms ir dalyvauti rengiant su užduotimis susijusį mokymą.

  Darbo centrai

  gali teikti individualias konsultacijas veikloje dalyvaujančioms moterims. Vietos sveikatos priežiūros tarnybos gali suorganizuoti specialias konsultacijas.

  Savanoriškos organizacijos ir vietinės NVO

  gali padėti moterims įgyti įvairių su darbu susijusių kompetencijų.

  Šių atitinkamų suinteresuotųjų šalių įtraukimas į įsidarbinimo galimybių didinimo tarybą yra skirtas palaikyti ir užtikrinti holistinę kurso įgyvendinimo perspektyvą.

  NAME Internetinė platforma

  Internetinės platformos tikslas – teikti el. mokymosi ir skaitmenines priemones, kad būtų palaikomas kvalifikacinis įsidarbinimo galimybių didinimo paketo poveikis. Taigi, siekiama sukurti naujas priemones, skirtas moterų skaitmeniniams įgūdžiams kvalifikuoti pagal jų konkrečias įsidarbinimo galimybių didinimo programas, taip pat bendram jų tobulėjimui, kad būtų patenkinti jų, kaip piliečių skaitmenizuotose visuomenėse, skaitmeniniai poreikiai.

  Internetinėje platformoje yra šeši moduliai, papildantys įsidarbinimo galimybių didinimo koncepcijos užsiėmimų planus.

   I

   1 Modulis

   Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai

   I

   2 Modulis

   Socialiniai įgūdžiai

   I

   3 Modulis

   Sveikata ir sveikatos supratimas

   I

   4 Modulis

   Kalbos įgūdžiai

   I

   5 Modulis

   Skaitmeniniai įgūdžiai

   I

   6 Modulis

   Įgūdžiai, susiję su įsidarbinimu

   Kiekvienas platformos modulis pristatomas trumpu aprašymu, o po jo pateikiama keletas veiklų.