Skaitmeniniai įgūdžiai – CSI

Metodologija:

Trumpi vaizdo įrašai, humoras

Pagal Skaitmeninių įgūdžių modulį CSI įgyvendino du užsiėmimų planus: pirmasis buvo susijęs su „Gmail“ darbo srities (Disko, Kalendoriaus, el. laiškų ir kt.) naudojimu, o antrasis – su netikrų naujienų identifikavimu. Antrajai temai naudojome trumpus vaizdo įrašus, kuriuose buvo humoro elementų, po ko vyko diskusijos. Pirmajam užsiėmimo planui, kadangi prie „Zoom“ susitikimo prisijungė tik viena dalyvė, diskutavome ir instruktorė pasidalino savo ekranu, kad pademonstruotų „Google Workspace“.

Užsiėmimų plano „Netikrų naujienų identifikavimas“ metodika buvo ypač sėkminga, nes jame buvo kalbama itin aktualia tema – netikros naujienos tuo laikotarpiu, kai pandemija ir COVID-19 yra daugumos diskusijų centre visame pasaulyje. Pristatymai buvo gana įdomūs; mokymų vedėja paleido 3 trumpus vaizdo įrašus apie netikras naujienas ir kiekvienam vaizdo įrašui pasibaigus, ji paskatino dalyvių diskusiją. Diskusijos buvo gyvos, o visos moterys buvo įsitraukusios, nes visos nerimavo dėl netikrų naujienų, ypač dėl to, ką jų vaikai žiūri internete. Pasidalinome patarimais ir keletu naudingų būdų, kaip atpažinti netikras naujienas ir nepatikimus šaltinius, ir visos dalyvės buvo labai patenkintos užsiėmimo pabaiga. Geroji praktika buvo (trumpų) vaizdo įrašų rodymas, o tai visada yra daug patrauklesnis būdas pristatyti temą, ir tai leido dalyvėms išreikšti savo nuomonę apie kiekvieną vaizdo įrašą. Vaizdo įrašai buvo gana trumpi (po 3-7 minutes), kad dalyvės neprarastų dėmesio ir nenuobodžiautų.

Dalyvių arba mokymų vedėjo grįžtamasis ryšys:

Svarbiausia pamoka – nuolat stengtis ir ieškoti būdų, kaip mokymo metodus padaryti kuo įvairesnius ir patrauklesnius, nes reikia išlaikyti didelį dalyvių susidomėjimą viso mokymo metu, ypač jei jie vyksta per kelias savaites, kaip ir NAME mokymų atveju. Vaizdo įrašai visada yra puikus būdas padaryti mokymą įdomesnį, tačiau jie turi būti trumpi, konkretūs ir pasibaigti diskusijomis. Kadangi užsiėmimų planas buvo skirtas labai aktualiai ir šiuolaikiškai temai, visos dalyvės galėjo vienaip ar kitaip susieti savo asmeninį naudojimąsi internetu ir patirtis su netikromis naujienomis arba vaikų naudojimusi internetu ir pastebėjimu, kurios naujienos nėra patikimos.