Įsidarbinimo įgūdžiai – EINC

Metodologija:

Šiam moduliui buvo įgyvendinti šie užsiėmimų planai: Pasiruoškime kitam darbo pokalbiui; Motyvacinio laiško rašymas; Mokymosi galimybes; Darbo paieška ir metodai, susiję su darbo rinkos poreikiais; Tinkamas darbas.

Šio modulio sesijų planai buvo įgyvendinti per keletą skirtingų susitikimų skirtingomis datomis.

Metodika apskritai buvo pagrįsta teorini medžiagos pristatymu per PowerPoint kartu su dalyvių diskusijų skatinimu ir internetinių pratimų įtraukimu iš NAME el. platformos. Taip pat buvo keletas specialistų, pakviestų prisijungti prie mokymų ir pateikti aktualią informaciją apie darbą, mokymosi galimybes ir kt. Specialistai yra įtraukti į tarpsektorinę tarybą.

Užsiėmimo planas „Pasiruoškime kitam darbo pokalbiui“: ši veikla apėmė diskusiją, kurios metu dalyvės galėjo pasidalinti savo patirtimi iš darbo pokalbių ir pasiūlyti, ką būtų teisinga ir neteisinga daryti pokalbio metu. Taip pat buvo pateikti pagrindiniai patarimai, kaip pasiruošti pokalbiui.

Norėdami pagilinti žinias apie darbo pokalbius, šiai veiklai įtraukėme įvairių nemokamų el. mokymosi ir skaitmeninių įrankių, pavyzdžiui:

Taip pat įgyvendinome pratimą iš NAME el. platformos (6 modulis: 7 veikla) ir kartu su visomis dalyvėmis dalindamiesi ekranu Zoom platformoje užpildėme ir aptarėme viktoriną pasiruošimo darbo pokalbiui tema.

Šiame modulyje taip pat pakvietėme teisininkę atsakyti į dalyvių klausimus apie darbo teises. Tai buvo labai naudinga, nes teisininkė suteikė informacijos apie migrantų darbo teises, kokių dokumentų reikia norint įsidarbinti ir kt. Dalyvės uždavė klausimus, susijusius su jų asmenine situacija, todėl tai buvo labai naudinga.

  1. Užsiėmimo planas „Motyvacinio laiško rašymas“: Šiam pratimui pateikėme pagrindinę teorinę informaciją apie motyvacinį laišką – kokio ilgio jis turi būti, kokią informaciją svarbiausia įtraukti, iš ko turėtų būti sudaryta pirma, antra ir trečia pastraipos. Įtraukėme įvairių profesijų (mokytojo, pardavėjo) motyvacinių laiškų pavyzdžių iš https://www.indeed.com/career-advice/cover-letter-samples ir tai buvo labai naudinga dalyvėms, nes jos galėjo pamatyti konkretų pavyzdį ir remdamosis pavyzdžiais sukurti savo motyvacinį laišką (svetainėje pateikiamos įvairios profesijos). Dalyvėms taip pat pasiūlėme internetinę Europass motyvacinio laiško rašymo priemonę.

Į šią sesiją įtraukėme pratimus iš NAME el. platformos (4 modulis: 3 ir 4 veiklos) ir kartu su visomis dalyvėmis dalindamiesi ekranu Zoom platformoje užpildėme ir aptarėme viktoriną savęs pristatymo ir motyvacinio laiško rengimo tema.

 Namų darbams dalyvių buvo paprašyta pačioms paruošti motyvacinį laišką norimai įmonei ir jos jį pristatė kitų užsiėmimų metu. Rengiant motyvacinį laišką, tiek instruktoriai, tiek dalyvės galėjo prašyti paaiškinimų ir išsakyti savo nuomonę apie kolegų darbą, taip pat paprašyti patarimo.

  1. Užsiėmimo planas „Mokymosi galimybės“: Šios sesijos metu pristatėme mokymosi galimybes Lietuvoje, daugiausia remiantis AIKOS sistema, kuri apima daugybę mokymo programų (https://www.aikos.smm.lt/en /Pages/Default.aspx). Padėjome dalyvėms surasti tas programas, kurios jas domina ir išsiaiškinti, ar jos joms tiktų. Taip pat pristatėme projektą ICT4TCN, kuriuo siekiama palengvinti trečiųjų šalių piliečių patekimą į informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) darbo rinką, toliau tobulinant jų turimus įgūdžius (http://ict4tcn.eu/) – projektas taip pat yra nemokama skaitmeninė priemonė tobulinti savo įgūdžius. Jame teikiami nemokami internetiniai mokymai – skaitmeninė rinkodara, socialinė žiniasklaida, darbo paieška, „Microsoft Office“ įrankiai, grafinis dizainas, SEO, kodavimo pagrindai ir programavimo kalbos (JavaScript, Python).

Pakvietėme svečią iš Informacinių technologijų mokymo centro pristatyti ir šiame centre vykstančius mokymus, susijusius su IKT ir apimančius grafinį dizainą, rinkodarą, Adobe programas ir daug daugiau. IKT įgūdžiai yra svarbūs įsidarbinimui ir yra svarbūs darbuotojams, todėl pristatėme galimybes jų išmokti, nes dalyvės šią informaciją paminėjo ir kaip joms aktualią.

Į kitą susitikimą, bet ta pačia tema, pakvietėme ir Vytauto Didžiojo universiteto ekspertę, kuri pristatė kvalifikacijų ir kompetencijų pripažinimą Lietuvoje.

  1. Užsiėmimo planas „Darbo paieška ir technikos atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“: Pristatėme populiariausius darbo paieškos būdus Lietuvoje naudojantis skaitmeniniais įrankiais – pristatėme populiarias Facebook darbo skelbimų grupes, kaip ieškoti darbo LinkedIn ir kokiais tinklalapiais naudotis ieškant darbo Lietuvoje (tai apėmė apie 10 populiarių Lietuvoje svetainių, siūlančių skirtingas laisvas darbo vietas). Dalyvės jau turėjo patirties su pristatytomis priemonėmis, tačiau kai kurios iš jų joms taip pat buvo naujiena, todėl jos užsiminė, kad tikrai jas išbandys, nes tai joms labai aktualu. Taip pat pristatėme pagrindinius Lietuvos darbo rinkos poreikius 2021 metais pagal Užimtumo tarnybą (pagrindinė įdarbinimo organizacija Lietuvoje).

 

 Šią veiklą užbaigėme pratimais iš NAME el. platformos (6 modulis: 6 veikla) ir kartu su visomis dalyvėmis dalindamiesi ekranu Zoom platformoje užpildėme ir aptarėme viktoriną pasiruošimo darbo paieškai tema.

Be to, šiame modulyje surengėme dviejų dalyvių susitikimą su Raudonojo Kryžiaus atstove, kur jos aptarė jų galimybes įsidarbinti Lietuvoje, reikalingus dokumentus ir galimybes. Jos susitiko su atstove asmeniškai ir aptarė aktualius klausimus apie įsidarbinimo galimybes.

Įgyvendinimo pavyzdžiai:

Viena gerųjų šio modulio praktikų yra tai, kad buvo pakviesti įvairių institucijų atstovai (tarpsektorinės tarybos nariai) – teisininkė, besispecializuojanti darbo teisių srityje, atstovė iš informacinių technologijų mokymo centro, universiteto profesorė, besispecializuojanti kvalifikacijų pripažinimo klausimais ir kt. Tai suteikė dalyvėms galimybę užduoti klausimus, susijusius su jų unikalia situacija ir rasti bet kokių galimų problemų sprendimus. Tai taip pat padėjo mokymus paversti praktiškesniais ir realiai patenkinti dalyvių poreikius.

Taip pat buvo nustatyta, kad NAME el. platformos internetinių pratimų įtraukimas į mokymų procesą padėjo mokymus paįvairinti, o dalyvės buvo labai įsitraukę į internetinių pratimų atlikimą ir diskusijas. Tai pridėjo daugiau įsitraukimo į veiklą. Internetiniai pratimai puikiai atspindėjo užsiėmimų planų medžiagą ir leido pasitikrinti žinias bei išmokti ko nors naujo aktyviai dalyvaujant, o ne tik per teoriją.

Papildomos nemokamos el. mokymosi ir skaitmeninės priemonės, kurias pristatėme dalyvėms, taip pat buvo labai naudingos, nes jos yra naujos ir apima svarbią informaciją, skirtą įsidarbinimo įgūdžiams gerinti. Dalyvės teigiamai įvertino šias priemones, nes buvo įdomu atlikti įvairius pratimus.

Dalyvių arba mokymų vedėjo grįžtamasis ryšys:

Dalyvės teigiamai įvertino modulį, nes jis buvo labai praktiškas ir padėjo geriau suprasti darbo galimybes Lietuvoje, kaip galima susirasti darbą, kokie yra reikalavimai. Visos veiklos buvo labai vertingos dalyvėms, siekiant susirasti darbą ir žinoti, kaip jo ieškoti, kaip parengti CV ir parašyti motyvacinį laišką. Dalyvės labai džiaugėsi pateikta medžiaga ir tikino, kad sužinojo daug naujų dalykų. Taip pat buvo labai naudinga pakviesti specialistus aptarti tam tikras darbo teisių, mokymosi galimybių, kvalifikacijų pripažinimo temas.