Online jobpakkemetodik

Det Online Jobpakkemetodekatalog er et brugervenligt og praktisk orienteret katalog som stræber efter at fremstille idéerne bag den holistiske tilgang i jobpakken. Det overordnede formål med det Online Jobpakkemetodekatalog er at præsentere de metoder som partnerne har brugt i deres implementering af jobpakken.

I denne sektion finder du:

 • En række eksempler på den praktiske implementering af jobpakkekurser i partnerlandene.
 • Information om vurderingsværktøjet, et værktøj til at vurdere kvindernes baggrund og udvikling igennem deres deltagelse i jobpakkekurset.
 • Specifik information om sammensætningen af jobpakkerådet, et udvalg af relevante eksperter der forpligter sig til at facilitere implementeringen af jobpakkekurserne.
 • Brugbare guidelines for brug af NAME Online Platform, en online platform som stræber efter at yde fyldestgørende e-læring og digitale værktøjer til at støtte jobpakkernes opkvalificerende effekt.

Moduler

Modul 1: Personlige og daglige mestringsfærdigheder

Dette modul fokuserer på færdigheder man kan bruge til at håndtere daglige udfordringer på en sund måde, med særlig opmærksomhed på håndtering af stress, forandringer, arbejdsrelaterede problemer, finansiel stabilitet og at bruge nøgleværktøjer til at gøre hverdagslivet lettere.

Personlige og daglige mestringsfærdigheder – CSI

Metodologi:Story-telling, at dele historier og personlige oplevelse; bestemmelse af praktisk, landespecifikt informationSessionerne under Modul 1 blev bevidst leveret i et meget uformelt miljø, siden de var de første sessioner der fandt sted med deltagerne. Målet var...

Modul 2: Sociale færdigheder

Dette modul fokuserer på aspekter af sociale færdigheder såsom arbejdsmoral, konflikthåndtering, at socialisere på arbejdspladsen, at udtrykke sine følelser og opnå effektiv kommunikation med andre mennesker.

Sociale Færdigheder – Magenta

Metodologi:Præsentation fra underviseren, debat, diskussion, gamification (gruppedynamik) Metoden som blev brugt i begyndelsen af sessionen var at starte en kort diskussion mellem deltagerne på baggrund af de spørgsmål om konflikthåndtering der blev foreslået i...

Sociale færdigheder – EINC

MetodologiI dette modul blev de følgende sessionsplaner implementeret: Socialisering på arbejdspladsen; Effektiv kommunikation; Passende opførsel i konflikter; Arbejdspladsetik. Sessionsplanerne blev implementeret i løbet af flere møder på forskellige dage. Metoden...

Sociale færdigheder – CSI

Metodologi Teatralske færdigheder; humor; anskaffelse af praktiske eksemplerMetoderne brugt under Modul 2 – Sociale Færdigheder var hovedsagligt baseret på at bruge teatralske færdigheder som en måde hvorpå man kunne vise hvorledes kommunikation finder sted som en del...

Modul 3: Sundhedsbevidsthed

Dette modul fokuserer på sundhedsfærdigheder fra en holistisk tilgang. Det vil sige at det tager højde for både kropslig og mental velvære. At være sund betyder at behandle kroppen såvel som sindet godt, eftersom de to er uadskilleligt forbundne.

Sundhedsbevidsthed – CSI

Metodologi :Invitation af jobpakkerådsmedlem til at være vært for en session; praktiske tips til sundhedsbevidsthedModulet om sundhedsbevidsthed var måske den mest vellykkede modulimplementering i løbet af hele forløbet, af flere årsager: For det første havde CSI...

Sundhedsbevidsthed – CLAVIS

Metodologi:Sessionerne bestod af en kombination af flere dele: en underviserpræsentation, klassediskussioner og fysiske øvelser. Underviserpræsentationen indledte sessionerne, hvor underviseren gav deltagerne et overblik over de emner, som de planlagde at gennemgå den...

Sundhedsbevidsthed – CESIE

MetodologiDeltagende tilgangUnderviseren delte instruktioner for hvordan man fører et sundt liv, og præsenterede deltagerne for grundlæggende information relateret til sunhedstilbud i de områder hvor de bor, så de kunne vide hvordan de selvstændigt kan komme i kontakt...

Modul 4: Sproglige færdigheder

Dette modul fokuserer på at udvikle jobrelevante sprogfærdigheder som er gode at have i forbindelse med jobsøgning, interaktioner på arbejdspladsen og i hverdagen. Derudover tager det højde for sociale konventioner og de kulturelle aspekter og variationer i sproget.

Sproglige Færdigheder – EINC

Metodologi:Under dette modul blev de følgende sessionsplaner implementeret: Mine Personlige og Sociale Færdigheder på Arbejdspladsen; En Kort Præsentation af Mig Selv; Kommunikation På Arbejde i et Supermarked. Sessionerne blev implementeret over et par forskellige...

Sproglige Færdigheder – CSI

Metodologi:Oplæg fra sprogekspert (et medlem af Jobpakkerådet) Til modulet om sproglige færdigheder, og sessionen om Jobansøgning og En Kort Præsentation af Dig Selv, havde CSI inviteret et medlem af Jobpakkerådet, Spyroula Mavrommati, til at holde et oplæg. Fr...

Modul 5: Digitale færdigheder

Dette modul fokuserer på at udvikle evnerne til at bruge digitale teknologier til at understøtte social inklusion og sikre muligheder for jobsøgning. Det er også vigtigt at udvikle digitale kompetencer for at kunne samarbejde med andre og opnå sociale og kommercielle mål

Digitale færdigheder – Magenta

Metodologi:PowerPoint-præsentation fra underviser, kort video, udforskning af Europass-hjemmesiden, praktisk øvelseDen metode som hovedsageligt blev brugt under denne session var en PowerPoint-præsentation fra underviseren med brugbar information om hvad et...

Digitale færdigheder – CSI

Metodologi:Korte videoer, humorUnder modulet om Digitale Færdigheder har CSI implementeret to sessionsplaner: Den første drejede sig om brugen af Google workspace (Drive, Calendar, Gmail mm.) og den anden drejede sig om identifikationen af Fake News. Især i den anden...

Digitale færdigheder – CLAVIS

Metodologi:Sessionerne bestod af en kombination af tre dele: En underviserpræsentation, klassediskussioner og øvelser. Underviserpræsentationen indledte sessionerne, hvor underviseren gav deltagerne et overblik over de emner som de skulle gennemgå den dag. Hver gang...

Modul 6: Beskæftigelsesegnethed

Dette modul fokuserer på at udvikle centrale jobsøgningsfærdigheder, såsom at forberede de nødvendige dokumenter (CV, ansøgning), færdigheder i online jobsøgning og færdigheder i at deltage i jobsamtaler (forventede passende svar, krav til fremtoning og opførsel, overvejelse af de mest almindelige spørgsmål en arbejdsgiver vil stille under en jobsamtale).

Beskæftigelsesegnethed – Magenta 1

Metodologi:I sessionen kombinerer vi metoderne teoretisk præsentation af nogle koncepter gennem PowerPoint-præsentation med mundtlige øvelser der styrker diskussionen mellem deltagerne. Under underviserens præsentation var det meget brugbart for deltagerne at høre om...

Beskæftigelsesegnethed – EINC

Metodologi:I dette modul blev de følgende sessionsplaner implementeret: At Blive Klar Til Jobsamtale; At Skrive En Ansøgning; Træning- og Læringsmuligheder; Jobsøgningsteknologi og Teknikker i Relation Til Jobkrav; Et Passende Job De forskellige sessionsplaner for...

Beskæftigelsesegnethed – CSI

Metodologi:Diskussion og erfaringsudveksling fra forskellige kulturerDenne session var særlig i og med at den rejste en ”følsom” problemstilling omkring køn og arbejde, og viste hvordan forskellige kulturer opfatter kvinder der arbejder. Underviseren opmuntrede...

Vurderingsværktøjet

Et vurderingsværktøj bruges til at vurdere kvindernes baggrund og deres fremgang i løbet af deres deltagelse i jobpakkekurset. Det er designet til at blive udfyldt af hver enkelt kvinde involveret i kurset/aktiviteterne:

 • Én gang i begyndelsen af hver enkelt kvindes involvering med projektet
 • et antal gange yderligere i løbet af kurset (mindst én gang i slutningen af kvindens deltagelse).

Det er vigtigt at vurderingsværktøjet:

 • Måler fremgangen af de færdigheder og kompetencer som kurset fokuserer på at understøtte
 • Inkluderer de samme spørgsmål i starten som i slutningen af kurset
 • Bruger forståeligt sprog

Vurderingsværktøjet forstås som en vigtig del af jobpakkekonceptet: evaluering af og refleksion over kvindernes udvikling. Det er et essentielt værktøj til at evaluerede de opnåede resultater og reflektere over metoder til at styrke den enkelte kvindes progression, motivation og potentiale for positive forbedringer.

Beskrivelse af sammensætningen af tværsektorielle Jobpakkeråd

Jobpakkekonceptet er baseret på de tværsektorielle samarbejde mellem arbejdspladser, jobcentre, sociale- og sundhedsautoriteter, uddannelsesinstitutioner og frivillige kræfter.

Involveringen af lokale virksomheder og arbejdspladser, jobcentre, lokal/regional integration og social- og sundhedsautoriteter i Jobpakkerådene indikerer at de er engagerede på både et rådgivende og praktisk niveau, som involverer:

 • At virke som rådgivende råd/udvalg for planlægningen og implementeringen af Jobpakker for kvinder, hvor de kommer med forslag til relevante aktiviteter i overensstemmelse med de generelle behov og ønsker hos kvinderne.
 • At virke som praktiske serviceudbydere og aktive deltager i implementeringen af kvindernes individuelle jobpakker.

Lokale arbejdspladser

Medlemmer kan udbyde praktikforløb og tage del i udviklingen af opgave-orienteret træning i tæt samarbejde med erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Jobcentre

Kan optræde som udbydere af individuelle mentorforløb for kvinderne som deltager i aktiviteterne. Lokale sundhedstilbud kan arrangere særlige konsultationer.

Frivillige organisationer og NGO’er

Kan hjælpe kvinderne med træning i forskellige jobrelaterede kompetencer.

Inkluderingen af disse relevante interessenter i Jobpakkerådet er tænkt til at støtte og sikre et holistisk perspektiv for implementeringen af jobpakkekurset.

NAME Online Platform

Målet med den online platform er at yde fyldestgørende e-læring og digitale værktøjer til at støtte jobpakkernes opkvalificerende effekt. Dermed er målet at udvikle nye værktøjer til at kvalificere kvindernes digitale færdigheder i forbindelse med deres specifikke jobpakkeprogram såvel som at opgradere dem til at møde deres egne digitale behov som borgere i et digitaliseret samfund.

Den online platform indeholder seks moduler som kommer til at komplimentere sessionsplanerne i jobpakkekonceptet.

  I

  Modul 1

  Personlige og daglige mestringsfærdigheder

  I

  Modul 2

  Sociale færdigheder

  I

  Modul 3

  Sundhedsbevidsthed

  I

  Modul 4

  Sprogfærdigheder

  I

  Modul 5

  Digitale færdigheder

  I

  Modul 6

  Beskæftigelsesegnethed

  Hver modul på platformen introduceres med en kort tekst efterfulgt af et antal aktiviteter.