Sociale færdigheder – CSI

Metodologi

Teatralske færdigheder; humor; anskaffelse af praktiske eksempler

Metoderne brugt under Modul 2 – Sociale Færdigheder var hovedsagligt baseret på at bruge teatralske færdigheder som en måde hvorpå man kunne vise hvorledes kommunikation finder sted som en del af en større kontekst af sociale færdigheder, gennem en eksperimental tilgang, hovedsageligt i forbindelse med sessionen “At udtrykke sine følelser”. Pointen med at bruge teatralske færdigheder næsten som en uformel undervisningstilgang var at få deltagerne ud af deres komfortzone og udtrykke sig selv og samtidig  sikre et rum der var behageligt og velkommende. I forbindelse med implementeringen af sessionen “At udtrykke følelser” skulle kvinderne sige en specifik sætning med forskellige følelser. Det var for at få dem til at konkludere at måden hvorpå man siger noget kan have en stor betydning. Det var relativt udfordrende, da mange af kvinderne havde svært ved at forstå konceptet, men som øvelsen skred frem blev det efterhånden klarere. Resultaterne var somme tider morsomme, men på en oprigtig og respektfuld måde.

En anden metode som fungerede godt under dette modul, var fremlæggelsen af praktiske eksempler for at sikre at deltagerne havde forstået visse nøgleaspekter. F.eks. under sessionen ”Passende opførsel i konflikter”, med hjælp fra et handout, blev deltagerne præsenteret for konkrete eksempler på reaktioner på og tilgange til konfliktfyldte situationer og hvordan man IKKE bør håndtere dem. Efter hvert eksempel blev der igangsat en diskussion, og deltagerne delte nogle personlige oplevelser med konflikter med resten af holdet, inklusiv hvordan de håndterede dem effektivt eller ej, og hvad de har lært af deres oplevelser.

Feedback fra deltager(e) eller underviser: 

Måske en af de vigtigste ting jeg som underviser har lært af denne oplevelse er at selv hvis deltagerne somme tider fremstår generte, pinligt berørte og bange for at sige noget, så er det vigtigt at skabe et trygt rum for dem til at føle sig tilstrækkeligt godt tilpas til at træde ud af deres komfortzone og lære. Dette kan selvfølgelig ikke gøres på de første onlinesessioner, hvor deltagerne stadig ikke kender hinanden eller underviseren særligt godt; det burde gøres efter en håndfuld sessioner når underviseren er helt sikkert på at det ikke vil være akavet for deltagerne.