Sproglige Færdigheder – CSI

Metodologi:

Oplæg fra sprogekspert (et medlem af Jobpakkerådet)

Til modulet om sproglige færdigheder, og sessionen om Jobansøgning og En Kort Præsentation af Dig Selv, havde CSI inviteret et medlem af Jobpakkerådet, Spyroula Mavrommati, til at holde et oplæg. Fr Mavrommati er sprogekspert og har stor erfaring med at undervise i græsk som fremmedsprog til migranter i Cypern. Hun afholdt sessionsplanen med praktiske og specifikke tips og forslag til hvordan man kan præsentere sig, særligt i forbindelse med jobsamtaler og i andre professionelle kontekster. Vi lagde dog mærke til at ikke mange af deltagerne mødte op til sessionen, og de der gjorde, var ikke særligt aktive. Det resulterede i at kun underviseren og eksperten udvekslede deres holdninger, hvilket helt sikkert ikke var ideelt. Det gik op for os at det ville være bedre hvis denne session blev afholdt ansigt-til-ansigt i stedet for online. En anden værdifuld erfaring var at når en workshop sætter deltagerne i centrum (fx når de skal præsentere sig selv,) har deltagerne det tit ikke rart med at være i fokus, så de ville måske være godt at lave nogle isbrydende aktiviteter i starten så kvinderne føler sig bedre tilpas.

Feedback fra deltager(e) eller underviser:

I løbet af dette modul og den implementerede sessionsplan blev det klart at det ville fungere bedre hvis workshopsne var ansigt-til-ansigt i stedet for online, da dette ville facilitere en større aktiv deltagelse og interesse. Derudover er det i Cypern kun meget få migranter der har gode færdigheder i skriftligt og mundtligt græsk, mens langt størstedelen kommunikerer på engelsk. Det at græsk ikke tales så meget blandt migranter kan have været en faktor i det lave fremmøde til sessionsplanerne under sprogmodulet, selvom alle sessionerne blev implementeret på engelsk for at lade migrantkvinderne deltage.