Sociale Færdigheder – Magenta

Metodologi:

Præsentation fra underviseren, debat, diskussion, gamification (gruppedynamik)

Metoden som blev brugt i begyndelsen af sessionen var at starte en kort diskussion mellem deltagerne på baggrund af de spørgsmål om konflikthåndtering der blev foreslået i håndbogen. Det fungerede som en icebreaker på sessionen og fangede deltagernes opmærksomhed, da de havde en meget dynamisk debat. De delte eksempler på deres egne erfaringer med konflikthåndtering i professionelle og personlige sammenhænge med resten af holdet. Denne metode med diskussion og debat mellem deltagerne blev kombineret på en vellykket måde med en præsentation fra underviseren omkring hvordan man agerer bedst i konfliktfyldte situationer, og hvordan man håndterer konflikter på arbejdspladsen. I forbindelse med dette emne delte deltagerne meget interessante eksempler på konflikter de har oplevet i forbindelse med at arbejde i en ny kulturel kontekst da de ankom til Spanien.En anden metode som fungerede godt var ”appelsindynamikken”, som vi afprøvede i den sidste del af sessionen, og som vi konverterede til et online format med stor succes. Deltagerne blev inddelt i grupper på Zoom-mødet, og underviseren gav grupperne separate instruktioner. Derefter fik grupperne tid til at diskutere strategien internt. Herefter fortsatte øvelsen samlet. Resultatet var meget vellykket, da deltagerne gennem dialog hurtigt fandt frem til en løsning uden nogen form for konflikt. De syntes alle sammen godt om øvelsen, som ingen af dem havde prøvet før. De var enige om at øvelsens vellykkethed skyldtes det indhold som de var blevet præsenteret for gennem hele sessionen, kombineret med det faktum at de alle kendte hinanden i forvejen og dermed følte at de befandt sig i et trygt og hjælpsomt rum.

Feedback fra deltager(e) eller underviser:

Som underviser lærte jeg at oprettelsen af et trygt rum lige fra starten af kurset er vigtig for en god implementering, selv hvis undervisningen foregår online. Det hjælper med at skabe gode diskussioner og dynamikker mellem deltagerne, som vil være meget mere berigende efterhånden som deltagerne føler sig mere tilpas med hinanden. I denne specifikke session har jeg også lært at når man laver en gruppeøvelse vil resultaterne altid blive meget anderledes end forventet, selv hvis man har lavet den samme øvelse før med andre grupper. I dette tilfælde løste deltagerne øvelsen meget hurtigt, så det er noget man altid bør tage højde for i forbindelse med at planlægge tidsmæssigt og i forhold til sessionens flow.