Digitale færdigheder – CLAVIS

Metodologi:

Sessionerne bestod af en kombination af tre dele: En underviserpræsentation, klassediskussioner og øvelser. Underviserpræsentationen indledte sessionerne, hvor underviseren gav deltagerne et overblik over de emner som de skulle gennemgå den dag. Hver gang holdet begyndte at arbejde med et nyt modul lavede underviseren også en fremlæggelse af læringsmålene for deltagerne. På denne måde kunne deltagerne vide hvordan de skulle fokusere deres opmærksomhed, og hvad de skulle bruge den givne information til.

Præsentationerne blev lavet til at være fattige på tekst og rige på visuelle komponenter. Dette krævede noget justering af de originale slides. Eftersom deltagerne havde begrænsede danskfærdigheder blev slides med mærkater brugt til at øve ordforråd med visuel støtte. Links, videoer og infografikker blev brugt som grundlag for diskussioner i klassen. Diskussionerne blev startet af at underviseren stillede et generelt spørgsmål, såsom: Hvor ofte har du brug for digitale færdigheder? Hvilke apps har du? Hvordan søger man job online? Formålet med disse diskussioner var:

 • At lade deltagerne føle sig mere hjemme i det danske ordforråd omkring emnerne, og mere trygge ved at tale et sprog som de ikke helt mestrer,
 • At aktivere deltagerne og gøre undervisningssituationen mere engagerende. Det promoverer også socialiteten i gruppen, hvilket giver deltagerne mulighed for at opbygge relationer til hinanden og føle sig mere tilpasse i rummet,
 • At hjælpe deltagerne med at internalisere de idéer som der bliver præsenteret for i oplægget, i infografikkerne og i videoerne. Det giver dem også mulighed for at reflektere over hvordan koncepterne kan relatere til deres egne liv.

Individuelt arbejde såsom at skrive en jobansøgning med 1:1 vejledning fra underviser (og jobcoach/medhjælper fra kommunen). Under modulet lavede  deltagerne motion i 10 minutter under hver session, vejledt af underviser og YouTube. Disse øvelser passede godt til denne gruppe af deltagere, eftersom mange af dem havde udfordringer i forbindelse med sygdom eller skader. I kurset på CLAVIS brugte vi disse to videoer som inspiration: stående pauseøvelser og stolegymnastik

Eksempler på implementering:

Læringsmålene for modulet Digitale Færdigheder blev præsenteret i starten af modulet. Læringsmålene var:

 • Fordelen ved at have digitale færdigheder
 • Hvornår skal man bruge digitale færdigheder?
 • Online jobsøgning
 • Google Apps såsom Drive, Sheets og Templates
 • Sociale medier – fordele og ulemper
 • Sådan spotter man Fake News

Modulet åbnede med en samtale om hvordan deltagerne bruger deres telefoner og til hvad – hvilke apps har de, hvad bruger de dem til, tips til praktiske apps? Dette førte til en samtale om fordelene og ulemperne ved sociale medier – på den ene side giver sociale medier os mulighed for at være forbundne med venner og familie langt væk, for let at finde og planlægge interessante begivenheder, og at vide hvad vores nærmeste laver. På den anden hånd kan de gøre os afhængige, give os FOMO (Fear Of Missing Out), være en tidsrøver og erstatte virkelige sociale interaktioner. Disse samtaler var relaterbare for deltagerne og gav dem mulighed for at overveje om deres vaner ift. sociale medier er gode eller dårlige for dem.

Holdet så på ægte jobopslag online af stillinger som ville ligne den slags jobs som de måske gerne selv ville søge. Deltagerne blev støttet 1:1 i at skrive deres egne ansøgninger. De fik mulighed for at bruge computerne på skolen – mange af dem var totalt nye til at bruge computere, eftersom de kun har brugt telefoner, og vidste ikke hvordan man bruger et tastatur. Det første til at tempoet blev meget langsomt og krævede assistance fra ekstra vejledere til at hjælpe deltagerne med at lære at bruge computerne. For eksempel vidste nogle af deltagerne ikke hvordan man lavede mellemrum eller skrev et tal (fx alder).

Deltagerne downloadede Google Drive på deres telefoner, blandt andet for at lære at holde styr på deres digitale dokumenter såsom CV og jobansøgninger.

Biblioteksforeningen i Danmark og Danmarks Radio har produceret videoer om hvordan man spotter Fake News: Hvordan spotter man Fake News? og Vidste du det om Fake News? Videoerne og de efterfølgende diskussioner i klassen påpegede blandt andet vigtigheden af at tjekke kilder.

Feedback fra deltager(e) eller underviser:

Deltagerne:

 • SoMe har fordele og ulemper. Det er godt at vide hvordan man holder kontakten til familie og venner.
 • Det er meget vigtigt at vide hvordan man bruger Digital Post, som kommunen, staten, min arbejdsgiver og min læge bruger til at kontakte mig. Det er også vigtigt at vide hvordan man bruger e-mail.
 • Jeg er blevet bevidst om at jeg bruger meget tid på min telefon.

Underviseren:

 • Most participants have previously made a flawless application. However, there is a discrepancy between what they have written, what they are able formulate linguistically and what they actually can offer in terms of jobs
 • It is time consuming when the women must write themselves
 • The women have a critical eye on all the platforms they use
 • The target group is unfamiliar with Danish and the materials cannot be very heavy on text, but pictures and videos.