Sundhedsbevidsthed – CSI

Metodologi :

Invitation af jobpakkerådsmedlem til at være vært for en session; praktiske tips til sundhedsbevidsthed

Modulet om sundhedsbevidsthed var måske den mest vellykkede modulimplementering i løbet af hele forløbet, af flere årsager: For det første havde CSI inviteret Michalis Koliandris, en sportsekspert som også var et jobpakkerådsmedlem, til at afholde en af de online sessioner. Michalis er ekspert i sport og ernæring, og i forbindelse med modulet om “Sundhedsbevidsthed” gav han en præsentation om motion, ernæring og hvordan de går hånd-i-hånd med en persons generelle velvære, både psykisk og fysisk. Det var en yderst vellykket session fordi alle deltagerne var meget engagerede og deltagende, og der var en livlig diskussion i løbet af hele oplægget.

I løbet af sessionen blev der rejst spørgsmål omkring sammenhængen mellem at spise sundt og at sund mad er dyrere. Af denne grund samlede underviseren en liste af billige supermarkeder og udendørs markeder som blev delt med deltagerne for at de kunne få mere for pengene. Dette viste sig at være meget brugbart, og alle deltagerne satte pris på det.

Da vi talte om sund ernæring delte hver deltager en traditionel ret fra deres hjemland og beskrev dem, hvilket fik dem til at føle sig nærmere på deres hjem.

Der blev også givet tips til hvordan man kan beskytte sig selv og bevare vores sundhed særligt under COVID-19-pandemien. De inkluderede at vaske hænder oftere, at gå med maske og skifte den ud efter nogle timer, at blive vaccineret osv.

Feedback fra deltager(e) eller underviser:

En af de vigtigste erfaringer fra denne metodologi under Sundhedsbevidsthedsmodulet er at prøve at lytte til deltagerne og at diskutere forholdet mellem fysisk og mental sundhed, eftersom disse går hånd-i-hånd. Vi ønskede at fremhæve dette forhold, særligt under den nuværende Covid-19-krise og den indflydelse den har haft på manges mentale sundhed. Derfor ønskede vi at få frem at psykisk helse er ligeså vigtigt som fysisk helse, og at man ved at passe på sin krop også får lettere ved at passe på sit sind.