Digitale færdigheder – Magenta

Metodologi:

PowerPoint-præsentation fra underviser, kort video, udforskning af Europass-hjemmesiden, praktisk øvelse

Den metode som hovedsageligt blev brugt under denne session var en PowerPoint-præsentation fra underviseren med brugbar information om hvad et Europass-CV er, fordele og ulemper, struktur og et forsøg på at give en objektiv fremstilling af værktøjet, hvilket deltagerne satte pris på. For at gøre sessionen mere attraktiv for deltagerne viste vi også nogle korte YouTube-videoer om Europass-CV’et der gjorde sessionen mere interaktiv. En anden metodik som blev brugt, var at drage fordel af at session foregik online og vise deltagerne via Zoom-skærmdeling hvordan man bruger Europass-hjemmesiden og de forskellige trin der skal følges for at udfylde CV’et. Undervejs svarede underviseren på de spørgsmål der opstod hos deltagerne. Eftersom de fleste af deltagerne ikke havde hørt om Europass før var denne del af sessionen meget hjælpsom for dem. Efterfølgende skulle de udfylde deres egne Europass, for de flestes vedkommende for første gang. De satte pris på en høj grad af vejledning og tips fra underviseren under denne proces, og at det europæiske format for et CV er noget håndgribeligt de kan bruge under deres jobsøgning i Spanien.

    Feedback fra deltager(e) eller underviser:

    En af de erfaringer der kom fra sessionen var, at når det handler om et emne som Europass-CV som kan være mere teoretisk, er det meget praktisk at kombinere forskellige metoder som præsentationer, korte videoer, at ”vise hvordan”, at besvare spørgsmål og praktiske øvelser, for at gøre sessionen mere interaktiv og attraktiv for deltagerne, mens man fremhæver vigtigheden af at skabe et CV som de kan bruge efterfølgende i deres karriere. På den anden side fandt deltagerne denne session meget hjælpsom, eftersom de fleste af dem, fordi de er kommet fra steder udenfor Europa, aldrig havde hørt om Europass-CV’ets format og fandt værktøjet yderst brugbart.