Sproglige Færdigheder – EINC

Metodologi:

Under dette modul blev de følgende sessionsplaner implementeret: Mine Personlige og Sociale Færdigheder på Arbejdspladsen; En Kort Præsentation af Mig Selv; Kommunikation På Arbejde i et Supermarked. Sessionerne blev implementeret over et par forskellige møder på forskellige datoer.

Metodologien var generelt baseret på en kombination af teoretiske præsentationer af materialet via PowerPoint med diskussioner mellem deltagerne. Sproglæring var baseret på at give deltagerne hjemmearbejde med at oversætte visse ord relateret til emnerne og at øve udtalelse under møderne.

Sessionsplan “Mine Personlige Og Sociale Færdigheder på Arbejdspladsen”:
Før sessionen gav vi deltagerne en hjemmeopgave der gik ud på at oversætte alle sociale og personlige færdigheder der er indikeret i sessionsplanen fra engelsk til litauisk. I løbet af sessionen diskuterede vi om oversættelserne var korrekte. Gennem diskussionen lagde vi også mærke til hvilke færdigheder der er personlige og hvilke der er sociale. Deltagerne blev bedt om at reflektere over hvorvidt disse færdigheder var vigtige for dem, hvilke færdigheder de allerede havde eller gerne vil have, og hvilke andre vigtige færdigheder de gerne ville tilføje til listen.

Sessionsplan “De Vigtigste Ord i Min Profession”:

Denne øvelse blev givet til deltagerne som hjemmearbejde, og de præsenterede deres arbejde på den følgende session. Øvelsen var baseret på at indsamle ord der er vigtige for deres (ønskede) profession og oversætte dem til Litauisk.

Sessionsplan “En Kort Præsentation af Mig Selv”: Denne øvelse blev givet til deltagerne som hjemmearbejde, og de præsenterede deres arbejde på den følgende session. Øvelsen gik ud på at lave en kort præsentation af dem selv, inklusive navn, uddannelse, erhvervserfaring og motivation til at arbejde. Deltagerne blev bedt om at oversætte præsentationen til litauisk og præsenterede det på litauisk under sessionen.

Sessionsplan ”Kommunikation På Arbejde i et Supermarked”: Denne øvelse blev givet til deltagerne som hjemmearbejde, og deres resultater blev fremlagt på den følgende session. Øvelsen gik ud på at deltagerne skulle oversætte navnene på madafdelinger i et supermarked til litauisk og også tage nogle billeder i et supermarked af forskellige produkter og lære hvad de hedder på litauisk. Deltagerne blev også bedt om at tænke på et par sætninger på litauisk som man kan bruge til at spørge om noget i et supermarked, for eksempel hvis de leder efter noget).

Derudover udviklede vi en opgave til deltagerne der gik ud på at oversætte de vigtigste ord relateret til offentlig transport til litauisk og samtidig at lære hvordan den offentlige transport fungerer i Litauen, eftersom deltagerne havde indikeret at dette var vigtigt for dem at kunne. Vi introducerede også et gratis digitalt værktøj til at lære litauisk sprog om kultur og madlavning:   https://learninglibrary.eu/.

Eksempler på implementering:

En af de bedste praksisser under dette modul var at deltagerne oversatte engelske ord til litauisk som hjemmearbejde og kunne lære nogle få vigtige ord til at kunne præsentere sig selv, kommunikere i et supermarked, i offentlig transport, sociale situationer, på arbejdspladsen og til at kunne definere forskellige færdigheder. Alle deltagere udførte villigt hjemmearbejdet og præsenterede deres arbejde under onlinesessionerne. Deres oversættelser blev rettet af underviserne hvis der var nogle fejl. Deltagerne kunne også øve den korrekte udtalelse af de oversatte ord. Oversættelsesøvelserne blev givet til deltagerne hver uge tilsvarende emnet for sessionen, for eksempel sundhed, sociale færdigheder, at præsentere sig selv, osv.

Modulet og de tilknyttede aktiviteter gav deltagerne mulighed for at øve deres litauiske, hvilket var et mål for mange af dem da de tilmeldte sig kurset.

Feedback fra deltager(e) eller underviser:

Deltagerne gav positiv feedback på modulet da det var meget relevant for dem – de ønskede alle at forbedre deres litauiske sprogfærdigheder. Deltagerne var meget engagerede i aktiviteterne og fremlagde altid villigt deres hjemmeopgaver. Vi fandt det brugbart at give deltagerne hjemmearbejde med at oversætte visse ord og fraser, eftersom læring understøttes af praktiske aktiviteter. Deltagerne skabte også en positiv stemning under vores møder, eftersom gruppen var støttende og høflig, hvilket gjorde det sjovt at implementere øvelserne.