Beskæftigelsesegnethed – CSI

Metodologi:

Diskussion og erfaringsudveksling fra forskellige kulturer

Denne session var særlig i og med at den rejste en ”følsom” problemstilling omkring køn og arbejde, og viste hvordan forskellige kulturer opfatter kvinder der arbejder. Underviseren opmuntrede deltagerne til at dele traditioner fra deres oprindelseslande i forhold til emnet, og alle kvinderne følte sig trygge nok til at dele. Der var en livlig udveksling af synspunkter og mange opdagede at nogle kulturelle normer forbundet til emnet ligner hinanden i forskellige lande. Selvom kun tre deltagere var med i workshoppen, var det en interaktiv session og nogle værdifulde perspektiver blev udvekslet mellem deltagerne.

Feedback fra deltager(e) eller underviser:

Én af de ting vi lærte, var værdien af at skabe et rum hvor kvinderne kan dele deres egne personlige historier med hensyn til traditioner og kultur i deres oprindelseslande og give dem mulighed for at tale og lede sessionen med deres diskussion i stedet for at det altid skal være underviseren der taler. At placere deltagerne som centrum i diskussionen lod dem tage initiativ, at føle sig trygge nok til at dele og ledte til nogle interessante samtaler.