Sociale færdigheder – EINC

Metodologi

I dette modul blev de følgende sessionsplaner implementeret: Socialisering på arbejdspladsen; Effektiv kommunikation; Passende opførsel i konflikter; Arbejdspladsetik. Sessionsplanerne blev implementeret i løbet af flere møder på forskellige dage.

Metoden var som udgangspunkt baseret på en sammentænkning af teoretiske præsentationer af materiale via PowerPoint, oplæg til diskussion mellem deltagerne og brug af online øvelser fra NAME Online Platform.

 

  1. Session plan “How to socialize at work”: The activity was implemented as guided in the session plan. Each participant had an opportunity to present what social “rules” are acceptable at their own culture and whether they find it different from Lithuanian culture. Appropriate behaviour for socialization in Lithuania (including at the workplace) was also presented. Participants enjoyed the activity as they were able to ask and clarify whether certain behaviours would be appropriate in a Lithuanian workplace, they were eager to discuss the differences and similarities between cultures.

 

  1. Sessionsplan “Socialisering på arbejdspladsen”: Aktiviteten blev implementeret som der blev lagt op til i sessionsplanen. Hver deltager fik muligheden for at præsentere hvilke sociale ”regler” der er acceptable i deres egne kulturer, og hvorvidt de kan se en forskel ift. litauisk kultur. Passende opførsel for at socialisere i Litauen (inklusiv på arbejdspladsen) blev også præsenteret. Deltagerne var glade for aktiviteten, da de fik mulighed for at spørge og få afklaret hvorvidt visse handlinger ville være passende på en litauisk arbejdsplads. De var ivrige efter at diskutere forskelle og ligheder mellem kulturer.
  2. Sessionsplan ”Effektiv kommunikation”: I denne aktivitet blev teoretisk information om hvad der gør kommunikation effektiv præsenteret. Deltagerne blev bedt om kort at reflektere over materialet. Den praktiske del af sessionsplanen blev ikke implementeret, da sessionen var afholdt online og denne øvelse ikke virkede som om den ville fungere online. I stedet lavede vi en øvelse fra NAME Online Platform (Modul 2: Aktivitet 2) med brug af skærmdeling på Zoom. Alle deltagere gennemførte og diskuterede quizzen om konstruktiv kommunikation på platformen sammen.
  3. Sessionsplan: ”Passende opførsel i konflikter”: Information om hvad der er passende opførsel blev præsenteret på PPT. Deltagerne blev også opfordret til at diskutere hvorvidt de selv bruge den slags opførsel i deres egne konfliktfyldte situationer, og hvilke lektioner de har lært i forbindelse med konflikter – hvilken slags opførsel var hjælpsom, og hvad vil de gerne blive bedre til. Til den praktiske del blev en øvelse fra NAME Online Platform (Modul 2: Aktivitet 5) implementeret vha. skærmdeling på Zoom. Alle deltagere deltog i at løse og diskutere quizzen om passende opførsel i konfliktfyldte situationer.
  4. Sessionsplan ”Arbejdspladsetik”: I denne aktivitet lavede vi en øvelse fra NAME Online Platform (Modul 2: Aktivitet 6) som blev implementeret vha. skærmdeling på Zoom. Alle deltagere gennemførte og diskuterede quizzen om arbejdsmoral og etik på platformen sammen. Deltagerne diskuterede også hvordan de opfattede god og dårlig arbejdsmoral og delte deres egne kulturelle oplevelser.

Eksempler på implementering:

Det viste sig at brugen af NAME Online Platform i forbindelse med pilotprocessen hjalp til at gøre undervisningen mere varieret, og deltagerne var meget engageret i løsningen af de online opgaver og i at diskutere dem med hinanden. Det bragte mere deltagelse til aktiviteterne. De online øvelser passede i høj grad til materialet fra sessionsplanerne og lod deltagerne teste deres viden såvel som at lære noget nyt gennem aktivt at deltage og ikke kun gennem teoretisk undervisning.

Derudover hjalp de udvalgte sessionsplaner deltagerne til at få en bedre forståelse for kulturelle forskelle. Eftersom de fleste af dem havde forskellig kulturel baggrund, fik de alle sammen mulighed for at dele deres ligheder og forskelle i socialisering, kommunikation og opførsel i det litauiske samfund og arbejdspladser.

Feedback fra deltager(e) eller underviser:

Deltagerne gav positiv feedback på modulet. Det var interessant og brugbart for dem at lære om socialisering og passende opførsel for Litauisk samfund og arbejdspladser. Det var især interessant for både deltagere og undervisere at diskutere kulturelle ligheder og forskelle. Modulet hjalp også deltagerne til at forstå sig selv bedre og til at analysere deres egen opførsel i konfliktsituationer, såvel som at kommunikere mere effektivt.

Sessionsplanerne som er tilgængelige i jobpakken, var meget relevante for møderne og hjalp med at organisere gnidningsfri og engagerende sessioner. Deltagerne var aktivt engagerede i at lære det præsenterede materiale og implementerede øvelser.