Sundhedsbevidsthed – CLAVIS

Metodologi:

Sessionerne bestod af en kombination af flere dele: en underviserpræsentation, klassediskussioner og fysiske øvelser. Underviserpræsentationen indledte sessionerne, hvor underviseren gav deltagerne et overblik over de emner, som de planlagde at gennemgå den dag. Hver gang holdet begyndte på et nyt modul ville underviseren præsentere læringsmålene for deltagerne. På den måde kunne deltagerne vide hvor de skulle fokusere deres opmærksomhed, og hvad informationerne skulle bruges til.
Præsentationerne blev skabt til at være tekstfattige, men rige på visuelle komponenter. Det krævede noget justering af de originale slides. Eftersom deltagerne også havde begrænsede danskfærdigheder, blev slides med billeder med mærkater brugt som visuel hjælp under ordforrådsopbyggende øvelser.

Videoer og infografikker udgjorde grundlaget for klassediskussioner. Diskussionerne blev startet af at underviseren stillede et generelt spørgsmål, såsom: ”Hvad betyder sundhed for jer? Hvad var de centrale pointer i den video vi lige her set?” Formålet med diskussionerne var:

 • At lade deltagerne føle sig mere hjemme i de danske ord der var relevante for emnet, og mere tilpas i at tale et sprog som de endnu ikke mestrer;
 • At aktivere deltagerne og få undervisningssituationen til at føles mere engagerende. Dette promoverer også socialiteten i gruppen, og lader deltagerne opbygge relationer til hinanden og føle sig mere tilpas i rummet;
 • At hjælpe deltagerne med at internalisere de idéer som de introduceres for i præsentationen, infograferne og videoerne. Det lader dem også reflektere over hvordan de kan være relevante for deres egne liv.

Under sundhedsmodulet blev deltagerne introduceret til stolegymnastik og brugte lidt tid hver session på at lave øvelserne. Disse øvelser passede godt til denne gruppe af deltagere, eftersom mange af dem havde udfordringer i forbindelse med skader eller sygdom. Vi havde også det privilegium at kunne etablere en ugentlig yogasession med en lokal frivillig organisation, som var gennemgående i hele forløbet, og som deltagerne havde mulighed for at fortsætte med at deltage i efter at kurset sluttede.

Eksempler på implementering:

Session om sundhedsbevidsthed:

Sessionen begyndte med at underviseren fremlagde læringsmålene for sessionen:

 • Hvad er Kvindehuset? (Den frivillige organisation der faciliterer yogaundervisningen)
 • At lære om ernæring og kilder til næringsstoffer
 • Kroppen
 • Læsning, skrivning og lytning under emnet ”sundhed”

Dette blev efterfulgt af underviserens introduktion til Kvindehuset, organisationens formål og information om to planlagte besøg. Introduktionen blev understøttet af en PowerPoint. Den indeholdt også  en introduktion til Husets hjemmeside og kalender, således at deltagerne kunne få en idé om hvordan de ellers kan bruge Huset.

Derefter arbejdede klassen med ord om kroppen, understøttet af diagrammer med mærkater:

 

Samtalen bevægede sig derefter til ernæring. Her brugte underviseren Madpyramiden som et udgangspunkt til at tale om vitaminer, mineraler og kalorier. Vi brugte denne video om kostrådene: De officielle Kostråd

Efter at have set videoen lavede klassen nogle læse-, skrive- og lytteøvelser relateret til sundhed. Øvelserne kom fra et andet lærebogssystem som er specifikt rettet mod at lære dansk som andetsprog. Kvinderne blev trænet i at være i stand til at formulere sig om deres mentale og fysiske tilstand på dansk. At tale om at udtrykke følelser – fokuser på hvordan du som forældre kan hjælpe dit barn med at være i stand til at aflæse andres følelser og udtrykke deres egne. Vi fik besøg af en sygeplejerske og en medicinstuderende der fortalte os om det danske sundhedssystem.

Afslutningsvis lavede klassen stolegymnastik i 10-15 minutter. I undervisningen på CLAVIS fandt vi inspiration fra disse to videoer: Stående øvelser, siddende øvelser

Feedback fra deltager(e) eller underviser:

Deltagerne:

 • Bemærkede at de havde lært mere om sundhed, ernæring og motion.

 • De gav udtryk for vigtigheden af at give sin hjerne lov til at slappe af

 • De havde udviklet bedre vaner med daglig motion, for eksempel at gå en tur.

 • De pointerede også at de allerede kendte til anbefalingerne og vidste hvad der er sundt. Deres problem er ikke at de ikke ved hvad der er sundt, men at det er svært at indføre sunde vaner i ens liv hvis man kæmper med mental eller fysisk sygdom og skader oveni en masse andre udfordringer.

Underviseren:

 • Følte at materialet havde en tendens til at tale ned til deltagerne, hvilket er problematisk når man forsøger at gøre programmet både acceptabelt og udfordrende for deltagerne.
 • Materialet var oprindeligt meget teksttungt, hvilket ikke er ideelt for en målgruppe som ikke er stærke i dansk.
 • Yogasessionerne og samarbejdet med Kvindehuset var en stor succes. Stolegymnastikken var også populær.
 • Sessionen var for lang for deltagerne, som ikke var vant til at sidde på skolebænken eller arbejde i lang tid ad gangen, og som kan blive udmattede eller overvældede og overstimulerede, selv om der bruges aktive pauser.
 • Det fungerede rigtig godt at supplere programmet med andre lærebogssystemer rettet mod sproglæring hvis de har sektioner der er relaterede til emnet.