Sundhedsbevidsthed – CESIE

Metodologi

Deltagende tilgang

Underviseren delte instruktioner for hvordan man fører et sundt liv, og præsenterede deltagerne for grundlæggende information relateret til sunhedstilbud i de områder hvor de bor, så de kunne vide hvordan de selvstændigt kan komme i kontakt med grundlæggende sundhedstilbud.

Derudover, for de deltagere der ikke taler det lokale sprog flydende, var det brugbart at vise billeder af forskellige kropsdele og hvordan man kan udtrykke symptomer.

Vi diskuterede også hvor vigtigt det er at dyrke motion og spise sundt for at styrke mental modstandsdygtighed, og vi delte information om en sund livsstil: Hvor man kan købe sund mad, hvor og hvordan man kan deltage i sport i nærområdet. Al informationen blev givet for at kunne styrke deltagernes evne til selvstændigt at tage vare på deres fysiske og mentale velvære.

Metoden som blev brugt, var den deltagende tilgang. Diskussionen mellem deltagerne blev aktiveret via en kombination af forskellige deltagende metoder såsom gruppediskussion, casestudier, rollespil, lege og så videre. For at sikre at alle deltagere har forstået visse nøgleaspekter fuldt ud, bestod en vigtig del af denne metode i at indsamle førstehåndsindtryk og direkte feedback fra de kvinder som deltog.

De deltagende tilgange som blev taget højde for var:

 

 • Spørg forskellige folk om deres daglige aktiviteter (fx hvor er de vigtigste sundhedstilbud i det område hvor du bor? Ved du hvornår du kan få et sundhedstjek? Hvor ofte motionerer du?)
 • Tilgå deltagerne konstruktivt. Beløn deltagere for at tage initiativ og stimulere samtalerne for alle involveret i diskussionen. Små sætninger såsom ”Det er en god pointe, men hvad med…” eller ”Det er et interessant synspunkt, hvad synes I andre?” viste sig at være godt for diskussionen.
 • Diskussioner af en forestillet eller ægte situation fra det daglige liv (fx nogen er syg og har brug for at se en læge. Hvordan kan vedkommende booke en konsultation med en læge? Eller: Nogen har brug for at købe frugter og/eller grøntsager, men butikken ved siden af deres hjem er for dyr. Hvordan finder man en billigere butik der sælger sund mad?) For at opmuntre diskussionen blev alle deltagerne stillet direkte spørgsmål.
 • Giv nogle pinde til hver deltager. Når diskussionen starter, skal man give en pind væk hver gang man siger noget. Når diskussionen er slut, skal alle deltagerne have givet alle deres pinde væk. Hvis man ikke har flere pinde, må man ikke sige noget. Dette vil give alle deltagerne mulighed for at deltage i en diskussion.

  Feedback fra deltager(e) eller underviser:

  Deltager 1:

  Det var interessant at vide hvorledes man indikerer forskellige kropsdele og også godt at hvide hvordan man kan udtrykke nogle symptomer. Mit italiensk er ikke så godt, så det var meget hjælpsomt at lære nogle af ordene på dette område

  Deltager 2:

  Det der var det mest interessante for mig var at forstå hvordan man kan kommunikere med en læge og booke en konsultation med en læge. I det center hvor jeg bor kommer lægen normalt til os, men en dag kan det være godt at vide hvordan man kan kontakte vedkommende direkte.