Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai – CSI

Metodologija:

Pasakojimas, dalijimasis istorijomis ir asmenine patirtimi; praktinės, konkrečiai šaliai skirtos informacijos teikimas

1 modulio užsiėmimai buvo sąmoningai vedami labai neformalioje aplinkoje, nes tai buvo pirmosios sesijos su dalyvėmis ir buvo siekiama, kad jos jaustųsi patogiai bendraudamos internetinių sesijų metu. Taip pat tai buvo būdas suteikti galimybę moterims suprasti, kad pokyčiai ir sudėtingos situacijos gyvenime yra neišvengiamos ir kad visi žmonės tam tikru gyvenimo momentu turi šių sunkumų, su kuriais turi išmokti susitvarkyti, ir tam buvo skiriamas šio modulio dėmesys. Ši metodika labai sėkmingai padėjo pradėti pokalbį ir diskutuoti apie atsparumą ir pokyčius, ažnai siejant tai su buvimu svetimoje šalyje ir mokymusi prisitaikyti prie kultūros, laikantis ir savo pačių vertybių. Dalyvės turėjo galimybę pasidalyti savo istorijomis apie tai, kaip joms sekasi gyventi svetimoje šalyje ir pasidalinti su kitomis naudingais patarimais.

Kita metodika, kuri gerai pasiteisino 1 modulio metu yra tai, kad buvo trumpai apžvelgta teisinė sistema, susijusi su migrantų įdarbinimu Kipre, atsižvelgiant į jų statusą (pabėgėlio statusas, prieglobsčio prašytojo statusas ir kt.), labai praktišku ir informatyviu būdu. Mokymų vedėjas taip pat pasidalijo konkrečiomis Kipro organizacijomis ir jų kontaktais, kurios daugiausia dėmesio skiria migrantams ir žmogaus teisėms, kad dalyvės galėtų susisiekti su jomis dėl svarbių ir joms rūpimų klausimų. Atrodė, kad tai buvo labai naudinga visoms dalyvėms, nes pateikta informacija buvo tiksli, naudinga ir praktiška, o tai padėjo joms toliau integruotis į šalį.

Dalyvių arba mokymų vedėjo grįžtamasis ryšys:

Viena iš didesnių pamokų iš užsiėmimų, vykusių pagal 1 modulį, buvo tai, kad mokymų vedėjui svarbu išlaikyti saugią ir patogią aplinką, kad dalyvės galėtų pasidalinti savo nuomone ir sunkumais bei aktyviai dalyvauti diskusijose. Be to, dar vienas metodologijos aspektas, kuris tikrai padėjo įgyvendinti sėkmingus internetinius užsiėmimus, buvo praktinės, konkrečiai šaliai skirtos informacijos teikimas, kuri yra aktuali migrantams: teisiniai įdarbinimo pagal skirtingus migranto statusus pagrindai, galimos nemokamos paslaugos migrantams, organizacijos, kurios daugiausia dėmesio skiria migracijos problemoms ir graikų kalbos pamokų prieinamumui. Svarbu pažymėti, kad mokymų vedėjas net ir pasibaigus mokymams su dalyviais el. paštu dalijosi įvairiomis galimybėmis, pavyzdžiui, pradėti naujas graikų kalbos pamokas skirtingos organizacijose, ar praktine informacija, pavyzdžiui, nemokama migrantų vakcinacija. Taip buvo siekiama, kad dalyvės žinotų, jog parama po mokymų nesibaigia, o yra nuolatinė ir tvari.