Socialiniai įgūdžiai – EINC

Metodologija:

Šiam moduliui buvo įgyvendinti šie užsiėmimų planai: Kaip bendrauti darbe; Efektyvi komunikacija; Tinkamas elgesys konfliktinėse situacijose; Darbo etika. Sesijų planai buvo įgyvendinti per keletą skirtingų susitikimų skirtingomis datomis.

Metodika buvo pagrįsta teoriniais medžiagos pristatymais per PowerPoint, dalyvių diskusijų skatinimu ir internetinių pratimų įtraukimu iš NAME el. platformos.

  1. Užsiėmimo planas „Kaip bendrauti darbe“: Užsiėmimas buvo įgyvendintas pagal sesijų planą. Kiekviena dalyvė turėjo galimybę pristatyti, kokios socialinės „taisyklės“ yra priimtinos jos kultūroje ir ar jos skiriasi nuo Lietuvos kultūros. Taip pat buvo pristatytas bendravimui tinkamas elgesys Lietuvoje (taip pat ir darbo vietoje). Užsiėmimas dalyvėms patiko, nes buvo galima pasiteirauti ir pasiaiškinti, ar tam tikras elgesys būtų tinkamas Lietuvos darbovietėje, jos noriai diskutavo apie kultūrų skirtumus ir panašumus.
  2. Užsiėmimo planas „Efektyvi komunikacija“: Šioje veikloje buvo pateikta pagrindinė teorinė informacija iš sesijų plano apie tai, kas daro komunikaciją efektyvią, kokie yra veiksmingos komunikacijos patarimai, o dalyvių buvo paprašyta trumpai apmąstyti pristatytą medžiagą. Praktinė užsiėmimų plano dalis nebuvo įgyvendinta, kadangi mokymai vyko internetu ir šis pratimas neatrodė pritaikomas tokiai aplinkai. Vietoje to, NAME el. platformos pratimas (2 modulis: 2 veikla) buvo įgyvendintas Zoom platformoje dalinantis ekranu, o visos dalyvės kartu užpildė ir diskutavo apie platformoje esančią viktoriną konstruktyvios komunikacijos tema.
  3. Užsiėmimo planas „Tinkamas elgesys konfliktinėse situacijose“: Pagrindinė informacija apie tai, koks elgesys yra tinkamas konfliktinėse situacijose, ir patarimai buvo pateikti PowerPoint pristatyme. Dalyvės taip pat buvo kviečiamos diskutuoti ar tokį elgesį jos taiko savo konfliktinėse situacijose ir kokių dar pamokų yra išmokę iš konfliktų – koks elgesys joms buvo naudingas ir ką norėtų pagerinti savo elgesyje. Praktinėje dalyje buvo atliktas pratimas iš NAME el. platformos (2 modulis: 5 veikla), dalijantis ekranu Zoom programoje, o visos dalyvės kartu užpildė ir diskutavo apie platformoje esančią viktoriną tinkamo elgesio konfliktinėse situacijose tema.
  4. Užsiėmimo planas „Darbo vietos etika“: šiai veiklai buvo įgyvendintas pratimas iš NAME el. platformos (2 modulis: 6 veikla) ir visos dalyvės kartu užpildė ir aptarė viktoriną platformoje darbo etikos tema. Dalyvės taip pat aptarė, kaip jos supranta gerą ir blogą darbo etiką, ir pasidalino savo kultūriniais skirtumais.

Įgyvendinimo pavyzdžiai:

Nustatyta, kad NAME el. platformos internetinių pratimų įtraukimas į mokymų procesą padėjo mokymus paįvairinti, o dalyvės buvo labai įsitraukę į internetinių pratimų atlikimą ir diskusijas apie juos. Tai pridėjo daugiau įsitraukimo į veiklą. Internetiniai pratimai puikiai atspindėjo sesijų planų medžiagą ir leido pasitikrinti žinias bei išmokti ko nors naujo aktyviai dalyvaujant, o ne tik per teoriją.

Taip pat pasirinkti užsiėmimų planai padėjo dalyvėms geriau suprasti kultūrinius skirtumus, o kadangi dauguma dalyvių turi skirtingą kultūrinį pagrindą, jos visos turėjo galimybę pasidalinti savo panašumais ir skirtumais dėl bendravimo ir elgesio Lietuvos visuomenėje ir darbo vietoje.

Dalyvių arba mokymų vedėjo grįžtamasis ryšys

Dalyvės teigiamai įvertino modulį, nes joms buvo įdomu ir naudinga mokytis Lietuvos visuomenei ir darbo vietai tinkamo elgesio bei bendravimo. Dalyvėms ir lektoriams buvo ypač įdomu diskutuoti apie kultūrinius panašumus ir skirtumus. Modulis taip pat padėjo dalyvėms geriau suprasti save ir analizuoti savo elgesį konfliktinėse situacijose bei efektyviau bendrauti.