Kalbos įgūdžiai – CSI

Metodologija:

Kalbos eksperto paskaita (tarpsektorinės tarybos narys)

Kalbos įgūdžių moduliui ir sesijai apie motyvacinį laišką bei trumpą savęs pristatymą CSI pakvietė vieną iš tarpsektorinės tarybos narių Spyroula Mavrommati. Ponia Mavrommati yra kalbos ekspertė ir turi didelę patirtį mokant migrantus graikų kalbos Kipre. Ji pristatė šį užsiėmimų planą su praktiniais ir konkrečiais patarimais ir pasiūlymais, kaip pristatyti save, ypač darbo pokalbyje ar kituose profesiniuose kontekstuose. Tačiau pastebėjome, kad šios sesijos metu prisijungė nedaug dalyvių, o tos, kurios prisijungė, nebuvo labai aktyvios diskusijoje. Dėl to nuomonėmis apsikeitė tik mokymų vedėjas ir ekspertė, o tai tikrai nebuvo idealu. Supratome, kad tokio tipo seansai būtų geresni, jei jie vyktų gyvai, o ne internetu. Kitas vertingas atsiliepimas iš šios patirties yra tai, kad kai seminaro metu dalyvės atsiduria dėmesio centre (pavyzdžiui, prisistatant), dažnai dalyvės nesijaučia patogiai, todėl būtų buvę naudinga padaryti daugiau susipažinimo ir kitokių veiklų, kad moterys jaustųsi patogiau.

Dalyvių arba mokymų vedėjo grįžtamasis ryšys:

Šio modulio ir įgyvendintų užsiėmimų planų metu supratome, kad dirbtuvės efektyviau vyktų gyvai, o ne internetu, nes tai palengvintų aktyvesnį dalyvavimą ir susidomėjimą. Be to, Kipre tik labai nedaug migrantų turi geras graikų kalbos žinias raštu ir žodžiu, o didžioji dauguma bendrauja angliškai. Tai, kad graikų kalba nėra taip gerai kalbama migrantų bendruomenėje, galėjo lemti mažą dalyvavimą sesijų planuose pagal kalbos modulį, nors visos sesijos buvo vykdomos anglų kalba, kad moterys migrantės galėtų dalyvauti.