Kalbos įgūdžiai – EINC

Metodologija:

Šiam moduliui buvo įgyvendinti šie užsiėmimų planai: Mano asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai darbe; Svarbiausi žodžiai mano profesijoje; Trumpas savęs pristatymas; Kaip bendrauti darbe prekybos centre. Sesijų planai buvo įgyvendinti per keletą skirtingų susitikimų skirtingomis datomis.

Metodika apskritai buvo pagrįsta teoriniu medžiagos pristatymu per PowerPoint kartu skatinant diskusijas tarp dalyvių. Kalbų mokymasis buvo pagrįstas tuo, kad dalyvėms buvo užduodami namų darbai išversti tam tikrus žodžius, susijusius su temomis, ir praktikuoti žodžių tarimą susitikimų metu.

  1. Užsiėmimo planas „Mano asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai darbe“: Prieš užsiėmimą dalyvėms davėme namų darbų užduotį išversti iš anglų į lietuvių kalbą visus užsiėmimo plane nurodytus socialinius ir asmeninius įgūdžius. Sesijos metu aptarėme, ar vertimai teisingi. Diskusijos metu taip pat pažymėjome, kurie įgūdžiai yra asmeniniai, o kurie socialiniai. Dalyvių taip pat buvo paprašyta pamąstyti, ar šie įgūdžiai joms svarbūs, kokius įgūdžius jos jau turi arba norėtų turėti ir kokius kitus svarbius įgūdžius jos pridėtų į sąrašą.
  2. Užsiėmimo planas „Svarbiausi žodžiai mano profesijoje“: Šis pratimas dalyvėms buvo pateiktas kaip namų darbų užduotis, o sekančio užsiėmimo metu jos pristatė atliktą užduotį. Pratimas buvo paremtas jų profesijai (ar norimai profesijai) svarbių žodžių rinkimu, taip pat paprašėme juos išversti į lietuvių kalbą.
  3. Užsiėmimo planas „Trumpas savęs pristatymas“: Šis pratimas dalyvėms buvo pateiktas kaip namų darbų užduotis, o sekančios sesijos metu jos pristatė atliktą užduotį. Pratimas buvo paremtas trumpu savęs prisistatymu, įskaitant vardą, išsilavinimą, darbo patirtį ir motyvaciją dirbti. Dalyvių buvo paprašyta išversti šį pristatymą į lietuvių kalbą ir pristatyti lietuvių kalba sesijos metu.
  4. Užsiėmimo planas „Kaip bendrauti darbe prekybos centre“: šis pratimas dalyvėms buvo pateiktas kaip namų darbų užduotis, o kitos sesijos metu jos pristatė atliktą užduotį. Pratime dalyvių buvo prašoma išversti pateiktus maisto skyrių pavadinimus į lietuvių kalbą, taip pat prekybos centre padaryti keletą nuotraukų su įvairiais produktais ir sužinoti jų lietuviškus pavadinimus. Dalyvių taip pat buvo paprašyta sugalvoti keletą sakinių, kaip ko nors paklausti prekybos centre (pavyzdžiui, jei ko nors ieško), ir taip pat išversti juos į lietuvių kalbą.

Be to, dalyvėms parengėme užduotį išversti į lietuvių kalbą pagrindinius naudojimosi viešuoju transportu žodžius ir tuo pačiu sužinoti, kaip veikia viešasis transportas Lietuvoje, nes dalyvės akcentavo, kad tai joms aktualu. Taip pat pristatėme nemokamą skaitmeninę priemonę, skirtą dalyvėms mokytis lietuvių kalbos per kultūrą ir kulinariją: https://learninglibrary.eu/.

Įgyvendinimo pavyzdžiai:

Viena iš gerųjų šio modulio praktikų buvo ta, kad dalyvės vertė anglų kalbos žodžius į lietuvių kalbą kaip namų darbų užduotis ir išmoko keletą pagrindinių žodžių prisistatant, bendraujant prekybos centre, viešajame transporte, socialinėse situacijose, darbo vietoje ir apibrėžiant skirtingus įgūdžius. Visos dalyvės noriai atliko šias užduotis kaip namų darbus ir pristatė savo darbus internetinių užsiėmimų metu. Instruktoriai taisė jų vertimus, jei buvo klaidų, o dalyvės taip pat galėjo pasitreniruoti, kaip taisyklingai tarti išverstus žodžius. Žodžių vertimo į lietuvių kalbą pratimai buvo atliekami kiekvieną savaitę, atitinkamai pagal užsiėmimo temą, pavyzdžiui, sveikatos, socialinių įgūdžių, savęs pristatymo ir kt. temose.

Modulis ir jo veikla leido dalyvėms praktikuoti lietuvių kalbą, o tai buvo daugelio jų tikslas prieš įsitraukiant į šį kursą.

Dalyvių arba mokymų vedėjo grįžtamasis ryšys:

Dalyvės pozityviai atsiliepė apie modulį, kuris joms buvo labai aktualus – kiekviena norėjo patobulinti savo lietuvių kalbos įgūdžius. Dalyvės buvo labai įsitraukę į veiklą ir visada noriai pristatydavo namų darbus. Mums buvo naudinga duoti dalyvėms namų darbus, pavyzdžiui, išversti tam tikrus žodžius ir frazes, nes praktinės veiklos metu yra didesnė tikimybė išmokti naujų žodžių. Dalyvės taip pat gavo teigiamų emocijų mūsų susitikimų metu, nes grupė buvo palaikanti ir mandagi, pratimus buvo smagu įgyvendinti.