Μεθοδολογία του διαδικτυακού πακέτου ένταξης

Ο Κατάλογος της μεθοδολογίας του διαδικτυακού πακέτου ένταξης είναι ένας κατάλογος φιλικός προς το χρήστη που στοχεύει να δείξει τη ιδέα πίσω από την προσέγγιση του πακέτου ένταξης. Ο κύριος στόχος είναι να παρουσιάσει τη Μεθοδολογία που έχει εφαρμόσει ο κάθε εταίρος του έργου.

Σε αυτό το τμήμα, μπορείτε να βρείτε:

 • Διάφορα παραδείγματα της πρακτικής υλοποίησης του πακέτου ένταξης σε όλες τις χώρες των εταίρων
 • Πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο αξιολόγησης, ένα εργαλείο για την αξιολόγηση του ιστορικού και της προόδου των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση
 • Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου του πακέτου ένταξης, ένα συμβούλιο σχετικών εμπειρογνωμόνων που δεσμεύτηκε να διευκολύνει την υλοποίηση των μαθημάτων του πακέτου ένταξης.
 • Χρήσιμες οδηγίες για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας του NAME, που στοχεύει στην παροχή επαρκών εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακών εργαλείων για να υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα του πακέτου ένταξης.

Ενότητες

Ενότητα 1 – Προσωπικές και καθημερινές δεξιότητες αντιμετώπισης

Αυτή η ενότητα εστιάζει σε δεξιότητες χρήσιμες για την υγιή αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων με ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση του άγχους, στην αντιμετώπιση αλλαγών, ζητημάτων απασχόλησης και οικονομικής σταθερότητας και στη χρήση βασικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής.

Προσωπικές και καθημερινές δεξιότητες αντιμετώπισης – CSI

ΜεθοδολογίαΑφήγηση ιστοριών, ανταλλαγές ιστοριών και προσωπικών εμπειριών με άλλα άτομα, παροχή πρακτικών, ειδικών για κάθε χώρα πληροφοριών Οι συνεδρίες στο πλαίσιο της Ενότητας 1 πραγματοποιήθηκαν σκόπιμα σε ένα πολύ άτυπο περιβάλλον, καθώς ήταν οι πρώτες συνεδρίες...

Ενότητα 2: Κοινωνικές δεξιότητες

Αυτή η ενότητα εστιάζει σε πτυχές των κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η εργασιακή ηθική, η επίλυση συγκρούσεων, η κοινωνικοποίηση στην εργασία, η έκφραση μέσω συναισθημάτων και η επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους.

Κοινωνικές δεξιότητες – Magenta

ΜεθοδολογίαΠαρουσίαση από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, διάλογος, συζήτηση, παιχνιδοποίηση (δυναμική ομάδας) Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή της συνεδρίας ήταν να ξεκινήσουμε με μια σύντομης διάρκειας συζήτηση μεταξύ των συμμετεχουσών, παρουσιάζοντάς τους...

Κοινωνικές δεξιότητες – EINC

ΜεθοδολογίαΓια αυτή την ενότητα εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα σχέδια συνεδρίας: Πώς να κοινωνικοποιηθείτε στην εργασία, Αποτελεσματική επικοινωνία, Κατάλληλη συμπεριφορά σε συγκρουσιακές καταστάσεις, Ηθική στον εργασιακό χώρο. Τα σχέδια συνεδρίας εφαρμόστηκαν κατά τη...

Κοινωνικές δεξιότητες – CSI

ΜεθοδολογίαΘεατρικές δεξιότητες, χιούμορ, παροχή πρακτικών παραδειγμάτωνΗ μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε στην Ενότητα 2 – Κοινωνικές Δεξιότητες βασίστηκε, κυρίως, στη χρήση των θεατρικών δεξιοτήτων ως τρόπου μετάδοσης του πώς λαμβάνει χώρα η επικοινωνία ως μέρος του...

Ενότητα 3 – Ενημέρωση για την υγεία

Αυτή η ενότητα εστιάζει στις δεξιότητες υγείας από μια ολιστική προσέγγιση, που σημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Το να είμαστε υγιείς σημαίνει να συμπεριφερόμαστε καλά στο σώμα μας καθώς και στο μυαλό μας, αφού και τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Ενημέρωση για την υγεία – CSI

ΜεθοδολογίαΠρόσκληση μέλους του Συμβουλίου με εμπειρογνώμονες για το Πακέτο Ένταξης να συντονίσει μια συνεδρία· πρακτικές συμβουλές σχετικά με την ενημέρωση για την υγεία.Η Ενότητα Ενημέρωσης για την Υγεία ήταν ίσως η ενότητα που εφαρμόστηκε πιο επιτυχημένα σε όλη την...

Ενημέρωση για την υγεία – CLAVIS

ΜεθοδολογίαΟι συνεδρίες αποτελούνταν από έναν συνδυασμό μερών: παρουσίαση εκπαιδευτή/-τριας, συζητήσεις στην τάξη και σωματικές ασκήσεις. Οι συνεδρίες ξεκινούσαν με μια παρουσίαση από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, παρέχοντας στις συμμετέχουσες μια επισκόπηση των...

Ενημέρωση για την υγεία – CESIE

ΜεθοδολογίαΣυμμετοχική προσέγγισηΟ/Η εκπαιδευτής/-τρια παρείχε οδηγίες αναφορικά με το πώς να ακολουθούμε μια υγιεινή ζωή και παρουσίασε στις συμμετέχουσες βασικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στην περιοχή που διαμένουν, ούτως ώστε να γνωρίζουν...

Ενότητα 4: Γλωσσικές δεξιότητες

Αυτή η ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία που απαιτούνται για την αναζήτηση εργασίας, την αλληλεπίδραση στο χώρο εργασίας και την καθημερινή ζωή. Επιπλέον, έχει ληφθεί υπόψη η γνώση των κοινωνικών συμβάσεων και η πολιτισμική πτυχή και η μεταβλητότητα των γλωσσών.

Γλωσσικές δεξιότητες – EINC

Μεθοδολογία:Για αυτή την ενότητα εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα σχέδια συνεδρίας: Οι προσωπικές και κοινωνικές μου δεξιότητες στην εργασία – Οι πιο σημαντικές λέξεις στο επάγγελμά μου – Σύντομη παρουσίαση του εαυτού μου – Πώς να επικοινωνείτε σε μια θέση εργασία σε μια...

Γλωσσικές δεξιότητες – CSI

Μεθοδολογία:Παρουσίαση εμπειρογνώμονα στον τομέα των γλωσσών (μέλος του Συμβουλίου του Πακέτου Θέσεων Εργασίας-Jobpackage)Για την ενότητα γλωσσικών δεξιοτήτων και τη συνεδρία σχετικά με τη συνοδευτική επιστολή και τη συνοπτική παρουσίαση του εαυτού μας, το CSI κάλεσε...

Ενότητα 5: Ψηφιακές δεξιότητες

Αυτή η ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και την εγγύηση ευκαιριών για την αναζήτηση εργασίας. Η ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας είναι επίσης κρίσιμη για τη συνεργασία με άλλους και την επίτευξη κοινωνικών ή άλλων στόχων.

Ψηφιακές δεξιότητες – Magenta

Μεθοδολογία:Παρουσίαση PowerPoint από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, σύντομο βίντεο, εξερεύνηση της ιστοσελίδας για το Europass, πρακτική άσκηση.Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε κατά τη συνεδρία ήταν μια παρουσίαση Power Point από τον/την εκπαιδευτή/-τρια με χρήσιμες...

Ψηφιακές δεξιότητες – CSI

Μεθοδολογία:Σύντομα βίντεο, χιούμορΣτο πλαίσιο της ενότητας «Ψηφιακές δεξιότητες», το CSI υλοποίησε δύο σχέδια συνεδρίας: το πρώτο αφορούσε τη χρήση του χώρου εργασίας του Gmail (Drive, Ημερολόγιο, email, κλπ.) και το δεύτερο αφορούσε την αναγνώριση των ψευδών...

Ψηφιακές δεξιότητες – CLAVIS

Μεθοδολογία:Οι συνεδρίες αποτελούνταν από έναν συνδυασμό μερών: παρουσίαση εκπαιδευτή/-τριας, συζητήσεις στην τάξη και ασκήσεις. Οι συνεδρίες ξεκινούσαν με μια παρουσίαση από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, παρέχοντας στις συμμετέχουσες μια επισκόπηση των προγραμματισμένων...

Ενότητα 6 – Απασχολησιμότητα

Αυτή η ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, όπως προετοιμασία ενός CV, Συνοδευτικής επιστολής, δεξιότητες που απαιτούνται για την ηλεκτρονική αναζήτηση εργασίας, δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη συνέντευξη εργασίας (αναμενόμενες κατάλληλες απαντήσεις, απαιτήσεις για την εμφάνιση και συμπεριφορά, εξέταση των πιο συχνών ερωτήσεων που χρησιμοποιούν οι εργοδότες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για εργασία).

Απασχολησιμότητα – Magenta

Μεθοδολογία:Στη συνεδρία συνδυάσαμε τη μεθοδολογία της θεωρητικής παρουσίασης κάποιων εννοιών μέσα από μια παρουσίαση PowerPoint με προφορικές ασκήσεις που ενίσχυσαν και τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχουσών. Κατά την παρουσίαση από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, οι...

Απασχολησιμότητα – EINC

Μεθοδολογία:Για αυτή την ενότητα εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα σχέδια συνεδρίας: Ας ετοιμαστούμε για την επόμενη συνέντευξη για μια θέση εργασίας – Ανάπτυξη συνοδευτικής επιστολής – Ευκαιρίες εκπαίδευσης και μάθησης – Αναζήτηση τεχνολογικών θέσεων εργασίας και τεχνικές σε...

Απασχολησιμότητα – CSI

ΜεθοδολογίαΣυζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών από διαφορετικούς πολιτισμούςΑυτή η συνεδρία ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς ήγειρε ένα είδος «ευαίσθητου» θέματος για το φύλο και την εργασία, υποδεικνύοντας πώς αντιμετωπίζονται από τους διαφορετικούς πολιτισμούς οι...

Εργαλείο αξιολόγησης

Στο πλαίσιο του έργου, έχει χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο αξιολόγησης για την αξιολόγηση του ιστορικού και της προόδου των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση. Έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνεται από κάθε γυναίκα που συμμετέχει στα μαθήματα/δραστηριότητες:

 • Συμπλήρωσή του μια φορά στην αρχή της εκπαίδευσης,
 • Συμπλήρωσή του επιπρόσθετες φορές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής της γυναίκας στην εκπαίδευση (τουλάχιστο 1 φορά με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης)

Είναι σημαντικό αυτό το εργαλείο αξιολόγησης:

 • Να μετρά την πρόοδο στο είδος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που το μάθημα στοχεύει να αναπτύξει
 • Να περιλαμβάνει τις ίδιες ερωτήσεις στην αρχή και στο τέλος του μαθήματος
 • Να χρησιμοποιεί καθαρή γλώσσα.

Το εργαλείο αξιολόγησης γίνεται αντιληπτό ως αναπόσπαστο μέρος της ιδέας του πακέτου εργασίας, της αξιολόγησης και του προβληματισμού για την πρόοδο των γυναικών. Είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και τον προβληματισμό σχετικά με τις μεθόδους για την ενίσχυση της προόδου της κάθε γυναίκας, των κινήτρων και των θετικών προοπτικών για αλλαγή.

Περιγραφή των Συμβουλίων με εμπειρογνώμονες για το Πακέτο Ένταξης

Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία των Συμβουλίων με εμπειρογνώμονες είναι για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, κέντρων εργασίας, κοινωνικές και υγειονομικές αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εθελοντές υποστηρικτές.

Η συμμετοχή των τοπικών εταιρειών και χώρων εργασίας, των κέντρων εργασίας, της τοπικής/περιφερειακής ένταξης, των αρχών κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης στα Συμβούλια αυτά δείχνει ότι έχουν δεσμευτεί τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων:

 • Λειτουργούν ως τοπικά συμβουλευτικά συμβούλια/συμβούλια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πακέτου ένταξης για γυναίκες, δίνοντας προτάσεις για σχετικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις γενικές ανάγκες και απαιτήσεις των γυναικών,
 • Υπηρετούν ως πρακτικοί πάροχοι υπηρεσιών και ενεργοί συμμετέχοντες στην υλοποίηση των ατομικών πακέτων εργασίας των γυναικών.

Τοπικός χώρος εργασίας

τα μέλη θα μπορούσαν να παρέχουν πρακτική άσκηση και να λάβουν μέρος στην ανάπτυξη κατάρτισης που σχετίζεται με καθήκοντα σε στενή συνεργασία με ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Κέντρα εργασίας

μπορούν να λειτουργούν ως πάροχοι ατομικών καθοδηγήσεων για τις γυναίκες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Οι τοπικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να οργανώσουν ειδικές διαβουλεύσεις.

Εθελοντικές οργανώσεις και τοπικές ΜΚΟ

μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να εκπαιδευτούν σε διάφορες δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία.

Η συμμετοχή αυτών των ειδικών στο Συμβούλιο έχει σκοπό να υποστηρίξει και να εξασφαλίσει μια ολιστική προοπτική για την υλοποίηση του μαθήματος του πακέτου ένταξης.

Διαδικτυακή πλατφόρμα NAME

Στόχος της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι να παρέχει επαρκή εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακά για να υποστηρίξει το αποτέλεσμα των πακέτων εργασίας. Έτσι, στόχος είναι η ανάπτυξη νέων εργαλείων για την κατάρτιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών για τους σκοπούς των ειδικών προγραμμάτων πακέτων εργασίας τους καθώς και για το σκοπό της γενικής αναβάθμισής τους για την κάλυψη των ψηφιακών αναγκών ως πολιτών σε ψηφιοποιημένες κοινωνίες.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα περιέχει τις έξι ενότητες που έρχονται να συμπληρώσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης του Jobpackage Concept.

  I

  Ενότητα 1

  Προσωπικές και καθημερινές δεξιότητες αντιμετώπισης

  I

  Ενότητα 2

  Κοινωνικές δεξιότητες

  I

  Ενότητα 3

  Ενημέρωση για την υγεία

  I

  Ενότητα 4

  Γλωσσικές δεξιότητες

  I

  Ενότητα 5

  Ψηφιακές δεξιότητες

  I

  Ενότητα 6

  Απασχολησιμότητα

  Κάθε ενότητα στην πλατφόρμα εισάγεται με μια σύντομη περιγραφή και ακολουθείται από μια σειρά από δραστηριότητες.