Ψηφιακές δεξιότητες – CSI

Μεθοδολογία:

Σύντομα βίντεο, χιούμορ

Στο πλαίσιο της ενότητας «Ψηφιακές δεξιότητες», το CSI υλοποίησε δύο σχέδια συνεδρίας: το πρώτο αφορούσε τη χρήση του χώρου εργασίας του Gmail (Drive, Ημερολόγιο, email, κλπ.) και το δεύτερο αφορούσε την αναγνώριση των ψευδών ειδήσεων. Ειδικά για το δεύτερο, αξιοποιήσαμε κυρίως σύντομα βίντεο με στοιχεία χιούμορ και, έπειτα, πραγματοποιήσαμε συζήτηση. Για το πρώτο σχέδιο συνεδρίας, εφόσον μόνο μία συμμετέχουσα συνδέθηκε στη συνάντηση μέσω Zoom, είχαμε μια συζήτηση και η εκπαιδεύτρια μοιράστηκε την οθόνη της για να παρουσιάσει τον χώρο εργασίας του Google (Google Workspace).

Η μεθοδολογία του σχεδίου συνεδρίας «Εντοπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις» ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς αφορούσε ένα πολύ καυτό θέμα, τις ψευδείς ειδήσεις, σε μια περίοδο που η πανδημία και ο κορονοϊός βρίσκονται στο επίκεντρο των περισσότερων συζητήσεων παγκοσμίως. Οι παρουσιάσεις ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες: η εκπαιδεύτρια πρόβαλε 3 σύντομα βίντεο για τις ψευδείς ειδήσεις και, μετά το τέλος κάθε βίντεο, παρότρυνε τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχουσών. Οι συζητήσεις ήταν ζωηρές και όλες οι γυναίκες συμμετείχαν ενεργά, καθώς όλες είχαν ανησυχίες για τις ψευδείς ειδήσεις, ειδικά σε σχέση με όσα βλέπουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο. Μοιραστήκαμε συμβουλές και μερικούς πολύ έξυπνους τρόπους αναγνώρισης των ψευδών ειδήσεων και των αναξιόπιστων πηγών και όλες οι συμμετέχουσες έμειναν πολύ ευχαριστημένες στο τέλος της συνεδρίας. Σε αυτή την περίπτωση, καλή πρακτική αποτέλεσε η προβολή των (σύντομων) βίντεο, καθώς είναι πάντα ένας πολύ πιο ενδιαφέρων τρόπος για την προβολή ενός θέματος αντί για την απλή παρουσίαση και έδωσε τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες να εκφράσουν τις απόψεις τους για κάθε βίντεο. Τα βίντεο ήταν σχετικά σύντομα (3-7 λεπτά το καθένα) για να μην χάσουν την προσοχή τους οι συμμετέχουσες και για να μην βαρεθούν.

Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

Το πιο σημαντικό μάθημα είναι να προσπαθείτε συνεχώς και να βρίσκετε τρόπους για να διαφοροποιείτε τις εκπαιδευτικές μεθόδους κάνοντάς τις όσο το δυνατόν περισσότερο ευχάριστες, καθώς πρέπει να διατηρείτε το ενδιαφέρον των συμμετεχουσών σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ειδικά εάν λαμβάνει χώρα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, όπως στην περίπτωση της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου NAME. Τα βίντεο αποτελούν πάντα έναν πολύ καλό τρόπο για να κάνετε την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα, αλλά θα πρέπει να είναι σύντομα, στοχευμένα και να παρέχουν το περιθώριο για συζήτηση στη συνέχεια. Δεδομένου ότι το σχέδιο συνεδρίας αφορούσε ένα πολύ καυτό και σύγχρονο θέμα, όλες οι συμμετέχουσες μπορούσαν να συσχετιστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε λόγω της χρήσης του διαδικτύου σε προσωπικό επίπεδο και της εμπειρίας τους με ψευδείς ειδήσεις είτε λόγω της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά τους και της δικής τους εμπειρίας με τον εντοπισμό αναξιόπιστων ειδήσεων.