Ψηφιακές δεξιότητες – CLAVIS

Μεθοδολογία:

Οι συνεδρίες αποτελούνταν από έναν συνδυασμό μερών: παρουσίαση εκπαιδευτή/-τριας, συζητήσεις στην τάξη και ασκήσεις. Οι συνεδρίες ξεκινούσαν με μια παρουσίαση από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, παρέχοντας στις συμμετέχουσες μια επισκόπηση των προγραμματισμένων προς συζήτηση θεμάτων. Κάθε φορά που θα ξεκινούσαν μια νέα ενότητα, ο/η εκπαιδευτής/-τρια παρουσίαζε και τους μαθησιακούς στόχους στις συμμετέχουσες. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχουσες γνώριζαν πώς να κατευθύνουν την προσοχή τους και ποιες πληροφορίες θα αποκόμιζαν για την επίτευξή των στόχων αυτών.

Οι παρουσιάσεις δεν περιείχαν πολύ κείμενο, καθώς προτιμήθηκε η συμπερίληψη οπτικών στοιχείων σε μεγαλύτερο βαθμό. Για τον λόγο αυτό, χρειάστηκε μικρή προσαρμογή των αρχικών διαφανειών. Καθώς οι συμμετέχουσες είχαν περιορισμένες δεξιότητες στα δανικά, χρησιμοποιήθηκαν διαφάνειες οι οποίες περιλάμβαναν εικόνες με ετικέτες για εξάσκηση στο λεξιλόγιο και, παράλληλα, οπτικά βοηθήματα.

Χρησιμοποιήθηκαν σύνδεσμοι, βίντεο και infographics ως βάση για την έναρξη των συζητήσεων στην τάξη. Για να ξεκινήσουν αυτές οι συζητήσεις, αρχικά, ο/η εκπαιδευτής/-τρια έθετε μια γενική ερώτηση, όπως: Πόσο συχνά χρειάζεστε τις ψηφιακές δεξιότητες; Τι εφαρμογές χρησιμοποιείτε; Πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας διαδικτυακοί; Οι στόχοι αυτών των συζητήσεων ήταν:

 • Να εξοικειωθούν οι συμμετέχουσες με το δανικό λεξιλόγιο γύρω από τα υπό συζήτηση θέματα και να αισθανθούν πιο άνετα μιλώντας σε μια γλώσσα με την οποία δεν είναι γενικά εντελώς εξοικειωμένες,
 • Να ενεργοποιηθούν οι συμμετέχουσες και να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία στην τάξη. Αυτό προάγει, επίσης, την κοινωνικότητα της ομάδας, παρέχοντας το περιθώριο στις συμμετέχουσες να οικοδομήσουν σχέσεις μεταξύ τους και να εξοικειωθούν με τον χώρο,
 • Να βοηθηθούν οι συμμετέχουσες να εσωτερικεύσουν τις ιδέες που τους παρουσιάζονται στα infographics, τα βίντεο και την παρουσίαση. Αυτό θα τους δώσει, επίσης, την ευκαιρία να αναστοχαστούν για τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στη ζωή τους.

Ατομική εργασία, όπως η ετοιμασία αίτησης για μια θέση εργασίας, με ατομική καθοδήγηση από τον/την εκπαιδευτή/-τρια (και σύμβουλο  εργασίας/συν-εκπαιδευτή/-τρια από τον Δήμο).

Στο πλαίσιο της ενότητας, οι συμμετέχουσες ασκούνταν για 10 λεπτά σε κάθε συνεδρία καθοδηγούμενες από τον/την εκπαιδευτή/-τρια και το YouTube. Τέτοιου είδους ασκήσεις ήταν κατάλληλες για αυτή την ομάδα συμμετεχουσών, καθώς πολλές αντιμετώπιζαν δυσκολίες ως αποτέλεσμα τραυματισμών ή ασθενειών. Στα μαθήματα στο CLAVIS χρησιμοποιήσαμε αυτά τα δύο βίντεο ως έμπνευση: Ασκήσεις διαλείμματος σε όρθια στάση, ασκήσεις από την καρέκλα σας.

Παραδείγματα εφαρμογής:

Οι μαθησιακοί στόχοι για την ενότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων παρουσιάστηκαν στην αρχή της ενότητας. Οι μαθησιακοί στόχοι ήταν:

 • Τα οφέλη από τις ψηφιακές δεξιότητες
 • Πότε είναι απαραίτητες οι ψηφιακές δεξιότητες;
 • Κυνήγι θέσεων εργασίας στο διαδίκτυο
 • Εφαρμογές Google όπως Drive, Sheets και Templates
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • Πώς να αναγνωρίζετε τις ψευδείς ειδήσεις (Fake News)

Ξεκινήσαμε την ενότητα με μια συζήτηση για τους τρόπους και λόγους χρήσης του κινητού τηλεφώνου από τις συμμετέχουσες – ποιες εφαρμογές είχαν στα κινητά τους, γιατί τις χρησιμοποιούσαν, συμβουλές για πρακτικές εφαρμογές. Αυτό οδήγησε σε μια συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – από τη μια πλευρά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μάς δίνουν τη δυνατότητα να συνδεόμαστε με τους φίλους και την οικογένειά μας που βρίσκονται μακριά, να προγραμματίζουμε και να βρίσκουμε εύκολα ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και να μαθαίνουμε νέα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να εθιστούμε σε αυτά, να μας προκαλούν φόβο ότι χάνουμε πράγματα από τη ζωή, να «καταπιούν» τον χρόνο μας και να αντικαταστήσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση στην πραγματική ζωή. Αυτές οι συνομιλίες ήταν σχετικές για τις συμμετέχουσες και τους έδωσαν τη δυνατότητα να σκεφτούν πώς οι συνήθειές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι καλές ή κακές για αυτές.

Οι συμμετέχουσες έψαξαν πραγματικές αγγελίες για θέσεις εργασίας στο διαδίκτυο, για θέσεις εργασίας παρόμοιες με τις θέσεις εργασίας για τις οποίες θα ήθελαν οι ίδιες να υποβάλουν αίτηση. Οι συμμετέχουσες υποστηρίχθηκαν σε ατομικό επίπεδο για να ετοιμάσουν την αίτησή τους για μια θέση εργασίας. Τους δόθηκε η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές στο σχολείο – πολλές από αυτές δεν ήταν εξοικειωμένες με τους υπολογιστές, καθώς είχαν έως τότε χρησιμοποιήσει μόνο κινητά τηλέφωνα και δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, καθώς και βοήθεια από επιπρόσθετο προσωπικό για να βοηθήσουμε τις συμμετέχουσες να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή. Για παράδειγμα, κάποιες συμμετέχουσες δεν γνώριζαν καν το «πλήκτρο διαστήματος» (“space-button”) και πώς να γράφουν αριθμούς (π.χ. ηλικία).

Οι συμμετέχουσες έμαθαν να κατεβάζουν το Google Drive στα τηλέφωνά τους, μεταξύ άλλων, για να μάθουν πώς να κρατούν λογαριασμό και να ενημερώνουν τα ψηφιακά τους έγγραφα, όπως το βιογραφικό και τις αιτήσεις για θέσεις εργασίας.

Ο σύνδεσμος βιβλιοθηκών στη Δανία (Biblioteksforeningen) και το DR (Δανική Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία) έχει δημιουργήσει βίντεο για το πώς να αναγνωρίζουμε τις ψευδείς ειδήσεις: Πώς να αναγνωρίζετε τις ψευδείς ειδήσεις; Και Το ξέρατε αυτό για τις ψευδείς ειδήσεις;. Μέσα από τα βίντεο και, έπειτα, τη συζήτηση στην τάξη, επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, η σημασία του ελέγχου της πηγής. Δημιούργησαν, επίσης, ένα βίντεο.

Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

Οι συμμετέχουσες:

 • Υπάρχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Είναι καλό να ξέρουμε πώς να κρατάμε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους μας.
 • Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν ο δήμος, το κράτος, ο εργοδότης και ο γιατρός μας για να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας ενημερώσουν για κάτι. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).
 • Συνειδητοποιήσαμε ότι αφιερώνουμε πολύ χρόνο στο τηλέφωνό μας.

Ο/Η εκπαιδευτής/-τρια:

 • Οι περισσότερες συμμετέχουσες είχαν ετοιμάσει στο παρελθόν άψογες αιτήσεις για θέσεις εργασίας. Ωστόσο, υπήρχε μια ασυμφωνία ανάμεσα σε αυτά που είχαν γράψει, στο τι μπορούσαν να διατυπώσουν γλωσσικά και στο τι πραγματικά μπορούσαν να προσφέρουν σε μια θέση εργασίας.
 • Είναι χρονοβόρο όταν οι γυναίκες καλούνται να γράψουν μόνες τους.
 • Οι γυναίκες χρησιμοποιούν όλες τις πλατφόρμες με κριτική ματιά.