Προσωπικές και καθημερινές δεξιότητες αντιμετώπισης – CSI

Μεθοδολογία

Αφήγηση ιστοριών, ανταλλαγές ιστοριών και προσωπικών εμπειριών με άλλα άτομα, παροχή πρακτικών, ειδικών για κάθε χώρα πληροφοριών

Οι συνεδρίες στο πλαίσιο της Ενότητας 1 πραγματοποιήθηκαν σκόπιμα σε ένα πολύ άτυπο περιβάλλον, καθώς ήταν οι πρώτες συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν με τις συμμετέχουσες και στόχος ήταν να αισθανθούν άνετα για να αλληλεπιδρούν κατά τις διαδικτυακές συνεδρίες. Επίσης, ήταν ένας τρόπος να δοθεί η ευκαιρία στις γυναίκες να κατανοήσουν ότι οι αλλαγές και οι δύσκολες καταστάσεις στη ζωή είναι αναπόφευκτες και ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή τους βρίσκουν μπροστά τους αυτές τις δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν – και σε αυτό εστιάζει αυτή η Ενότητα. Αυτή η μεθοδολογία αποδείχτηκε πολύ επιτυχημένη για την έναρξη της συζήτησης και στη συζήτηση για την ανθεκτικότητα και τις αλλαγές με πολύ υγιή τρόπο, συνδέοντάς την κυρίως με την αλλαγή που σχετίζεται με την άφιξη σε μια ξένη χώρα και την προσπάθεια που καταβάλλουν οι μετανάστριες να μάθουν και να προσαρμοστούν σε μια νέα κουλτούρα, τηρώντας παράλληλα τις αξίες από τη χώρα καταγωγής τους. Οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες για το πώς αντιμετωπίζουν την ανάγκη να ζουν σε μια ξένη χώρα και για το πώς βίωσαν το πολιτισμικό σοκ, αλλά και να μοιραστούν με τις άλλες συμμετέχουσες χρήσιμες συμβουλές.

Μια άλλη μεθοδολογία που λειτούργησε σε ικανοποιητικό βαθμό κατά τις συνεδρίες της Ενότητας 1 – Προσωπικές και Καθημερινές Δεξιότητες Αντιμετώπισης ήταν η παρουσίαση με πολύ πρακτικό και κατατοπιστικό τρόπο μιας σύντομης επισκόπησης του νομικού πλαισίου αναφορικά με την απασχόληση των μεταναστών στην Κύπρο ανάλογα με το καθεστώς τους (καθεστώς πρόσφυγα, καθεστώς αιτητών ασύλου, κλπ.). Επίσης, ο/η εκπαιδευτής/-τρια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους οργανισμούς στην Κύπρο, που εστιάζουν στους μετανάστες και τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρείχε τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στις συμμετέχουσες να επικοινωνήσουν μαζί τους για σχετικά θέματα που μπορεί να τις απασχολούν. Όλες οι συμμετέχουσες το βρήκαν πολύ βοηθητικό, καθώς οι πληροφορίες που τους δόθηκαν ήταν ακριβείς, στοχευμένες, χρήσιμες και πρακτικές και τις υποστήριξε στην περαιτέρω ένταξή τους στη χώρα.

Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

Ίσως το μεγαλύτερο μάθημα από τις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ενότητας 1 ήταν η σημασία της διατήρησης ενός ασφαλούς και άνετου περιβάλλοντος από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, καθώς έτσι δόθηκε στις συμμετέχουσες η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους και να συμμετάσχουν ενεργά στις συζητήσεις. Επιπλέον, μια άλλη πτυχή της μεθοδολογίας που βοήθησε πραγματικά στην επιτυχία των διαδικτυακών συνεδριών ήταν η παροχή πρακτικών, ειδικών για κάθε χώρα πληροφοριών σχετικά με διάφορες πτυχές της μετανάστευσης στην Κύπρο: για το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την απασχόληση μεταναστών διαφορετικών καθεστώτων, για διαθέσιμες δωρεάν υπηρεσίες σε μετανάστες, για οργανισμούς που εστιάζουν σε θέματα μετανάστευσης και παρέχουν υποστήριξη και για τη διαθεσιμότητα μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, μεταξύ άλλων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο/η εκπαιδευτής/-τρια ενημέρωσε για διάφορες ευκαιρίες, όπως για την έναρξη νέων μαθημάτων ελληνικής γλώσσας από διαφορετικούς οργανισμούς, ή παρείχε πρακτικές πληροφορίες στις συμμετέχουσες, όπως για τον δωρεάν εμβολιασμό των μεταναστών, μέσω email, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Αυτό έγινε για να γνωρίζουν οι συμμετέχουσες ότι η υποστήριξη δεν τελειώνει μετά το πέρας της εκπαίδευσης, αλλά είναι συνεχής και διατηρείται.