Κοινωνικές δεξιότητες – Magenta

Μεθοδολογία

Παρουσίαση από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, διάλογος, συζήτηση, παιχνιδοποίηση (δυναμική ομάδας)

  1. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή της συνεδρίας ήταν να ξεκινήσουμε με μια σύντομης διάρκειας συζήτηση μεταξύ των συμμετεχουσών, παρουσιάζοντάς τους μερικές από τις ερωτήσεις που προτείνονται στο φυλλάδιο για την επίλυση συγκρούσεων. Αυτή η συζήτηση λειτούργησε σε ικανοποιητικό βαθμό ως εισαγωγική δραστηριότητα της συνεδρίας «για να σπάσει ο πάγος» και τράβηξε την προσοχή των συμμετεχουσών, καθώς διεξήγαγαν μια πολύ δυναμική συζήτηση και μοιράστηκαν με τις υπόλοιπες παραδείγματα συγκρουσιακών καταστάσεων στις οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπισαν και τα διδάγματα που άντλησαν από τις εμπειρίες αυτές. Αυτή η μεθοδολογία διαλόγου/συζήτησης μεταξύ των συμμετεχουσών συνδυάστηκε επιτυχημένα κατά τη συνεδρία με την παρουσίαση από τον/την εκπαιδευτή/-τρια για το πώς να συμπεριφερόμαστε όταν αντιμετωπίζουμε μια σύγκρουση και πώς να αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Αναφορικά με το θέμα αυτό, οι συμμετέχουσες μοιράστηκαν πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα για τις συγκρούσεις που αντιμετώπισαν όταν εργάζονταν στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον μόλις είχαν φτάσει στην Ισπανία.

    Μια άλλη μεθοδολογία που λειτούργησε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ήταν η «πορτοκαλιά δυναμική» στο τελευταίο μέρος της συνεδρίας, την οποία προσαρμόσαμε με επιτυχία για τη διαδικτυακή μορφή της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε ομάδες στη συνάντηση του Zoom, ο/η εκπαιδευτής/-τρια έδωσε τις οδηγίες σε κάθε ομάδα ξεχωριστά και δόθηκε λίγος χρόνος στα μέλη κάθε ομάδας για να συζητήσουν τη στρατηγική. Μετά συνεχίσαμε τη δυναμική όλοι μαζί. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ επιτυχημένο, καθώς οι συμμετέχουσες συμφώνησαν πολύ γρήγορα μέσα από τον διάλογο, χωρίς να σημειωθεί κανένα είδος σύγκρουσης. Όλες τους απόλαυσαν πολύ τη δυναμική, καθώς δεν την ανέμεναν σε τόσο μεγάλο βαθμό, και συμφώνησαν ότι μέρος της επιτυχίας οφειλόταν στο περιεχόμενο που τους παρουσιάστηκε προηγουμένως, δηλαδή κατά τη συνεδρία στην ολομέλεια, και το γεγονός ότι γνωρίζονταν ήδη από πριν, οπότε το γεγονός ότι αισθάνονταν ότι βρίσκονταν σε ένα ασφαλές περιβάλλον ήταν χρήσιμο για αυτές.

Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

Ως εκπαιδευτής/-τρια έμαθα ότι η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου από την αρχή, ακόμα κι αν η εκπαίδευση διεξάγεται διαδικτυακά, είναι πολύ σημαντική, καθώς βοηθάει πολύ στη σωστή εφαρμογή των συνεδριών και την επιτυχία των συζητήσεων και της δυναμικής μεταξύ των συμμετεχουσών. Όντως, η εμπειρία αυτή είναι πολύ πιο εποικοδομητική όταν οι συμμετέχουσες αισθάνονται άνετα μεταξύ τους. Επιπλέον, σε αυτή τη συγκεκριμένη συνεδρία έμαθα ότι, όταν χρησιμοποιούμε τη δυναμική μιας ομάδας, τα αποτελέσματα θα είναι πάντα πολύ διαφορετικά από τις προσδοκίες μας, παρόλο που ενδεχομένως να έχουμε αξιοποιήσει μια τέτοια δυναμική στο παρελθόν με διαφορετικές ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχουσες ανέπτυξαν τη δυναμική πάρα πολύ γρήγορα και αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας για τη σωστή διαχείριση του χρόνου και τη ροή της συνεδρίας.