Ενημέρωση για την υγεία – CLAVIS

Μεθοδολογία

Οι συνεδρίες αποτελούνταν από έναν συνδυασμό μερών: παρουσίαση εκπαιδευτή/-τριας, συζητήσεις στην τάξη και σωματικές ασκήσεις. Οι συνεδρίες ξεκινούσαν με μια παρουσίαση από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, παρέχοντας στις συμμετέχουσες μια επισκόπηση των προγραμματισμένων προς συζήτηση θεμάτων. Κάθε φορά που θα ξεκινούσαν μια νέα ενότητα, ο/η εκπαιδευτής/-τρια παρουσίαζε και τους μαθησιακούς στόχους στις συμμετέχουσες. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχουσες γνώριζαν πώς να κατευθύνουν την προσοχή τους και ποιες πληροφορίες θα αποκόμιζαν για την επίτευξή των στόχων αυτών.

Οι παρουσιάσεις δεν περιείχαν πολύ κείμενο, καθώς προτιμήθηκε η συμπερίληψη οπτικών στοιχείων σε μεγαλύτερο βαθμό. Για τον λόγο αυτό, χρειάστηκε μικρή προσαρμογή των αρχικών διαφανειών. Καθώς οι συμμετέχουσες είχαν περιορισμένες δεξιότητες στα δανικά, χρησιμοποιήθηκαν διαφάνειες οι οποίες περιλάμβαναν εικόνες με ετικέτες για εξάσκηση στο λεξιλόγιο και, παράλληλα, οπτικά βοηθήματα.

Χρησιμοποιήθηκαν βίντεο και infographics ως βάση για την έναρξη των συζητήσεων στην τάξη. Για να ξεκινήσουν αυτές οι συζητήσεις, αρχικά, ο/η εκπαιδευτής/-τρια έθετε μια γενική ερώτηση, όπως: Τι σημαίνει υγεία για εσάς; Ποια ήταν τα κύρια σημεία του βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε; Οι στόχοι αυτών των συζητήσεων ήταν:

Να εξοικειωθούν οι συμμετέχουσες με το δανικό λεξιλόγιο γύρω από τα υπό συζήτηση θέματα και να αισθανθούν πιο άνετα μιλώντας σε μια γλώσσα με την οποία δεν είναι γενικά εντελώς εξοικειωμένες,

Να ενεργοποιηθούν οι συμμετέχουσες και να συμμετάσχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία στην τάξη. Αυτό προάγει, επίσης, την κοινωνικότητα της ομάδας, παρέχοντας το περιθώριο στις συμμετέχουσες να οικοδομήσουν σχέσεις μεταξύ τους και να εξοικειωθούν με τον χώρο,

Να βοηθηθούν οι συμμετέχουσες να εσωτερικεύσουν τις ιδέες που τους παρουσιάζονται στα infographics, τα βίντεο και την παρουσίαση. Αυτό θα τους δώσει, επίσης, την ευκαιρία να αναστοχαστούν για τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στη ζωή τους.

Στο πλαίσιο της σχετικής με την υγεία ενότητας, αφιερώθηκε λίγος χρόνος σε κάθε συνεδρία για να κάνουν γυμναστική από τη θέση τους οι συμμετέχουσες. Τέτοιου είδους ασκήσεις ήταν κατάλληλες για αυτή την ομάδα συμμετεχουσών, καθώς πολλές αντιμετώπιζαν δυσκολίες ως αποτέλεσμα τραυματισμών ή ασθενειών. Μας δόθηκε, επίσης, η εξαιρετική ευκαιρία να πραγματοποιούμε μια εβδομαδιαία συνεδρία γιόγκα με μια τοπική εθελοντική οργάνωση, η οποία μας στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και έδωσε την επιλογή στις συμμετέχουσες να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στις τακτικές δραστηριότητες μετά το τέλος του προγράμματος.

Παραδείγματα εφαρμογής:

Συνεδρία σχετικά με την ενημέρωση για την υγεία:

Η συνεδρία ξεκίνησε με τον/την εκπαιδευτή/-τρια να παρουσιάζει τους μαθησιακούς στόχους της συνεδρίας:

 • Τι είναι το Kvindehuset; (Το Σπίτι των Γυναικών, η εθελοντική οργάνωση όπου πραγματοποιούνταν οι συνεδρίες γιόγκα)
 • Μαθαίνοντας για τα θρεπτικά συστατικά και τις πηγές τους
 • Το σώμα
 • Διαβάζοντας, γράφοντας και ακούγοντας για το θέμα της υγείας

Έπειτα, ακολούθησε μια εισαγωγή από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, με τη συνοδεία μιας παρουσίασης PowerPoint, για το Kvindehuset (Το Σπίτι των Γυναικών), τον σκοπό της οργάνωσης και πληροφορίες για δύο προγραμματισμένες επισκέψεις στο Σπίτι. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε και ο ιστότοπος και το ημερολόγιο του Σπιτιού δίνοντας στις συμμετέχουσες μια γενική ιδέα για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το Σπίτι.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μελέτη στο λεξιλόγιο για το σώμα με τη βοήθεια διαγραμμάτων με ετικέτες:

βιταμίνες, τα μέταλλα και τις θερμίδες. Χρησιμοποιήσαμε το εξής βίντεο για να παρουσιάσουμε τις Διατροφικές Κατευθυντήριες Γραμμές: Οι επίσημες Διατροφικές Κατευθυντήριες Γραμμές

Ακολούθως, στην τάξη εφαρμόστηκαν κάποιες ασκήσεις κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου/ παραγωγής γραπτού λόγου συναφείς με θέματα υγείας από ένα ξεχωριστό σύστημα σχολικών βιβλίων, με ειδικό στόχο την εκμάθηση της δανικής ως δεύτερης γλώσσας. Οι γυναίκες εκπαιδεύτηκαν ώστε να μπορούν να εκφράζουν την ψυχική και σωματική τους κατάσταση στα δανικά. Μίλησαν, επίσης, για την έκφραση συναισθημάτων – εστίασαν στο πώς μπορούν οι ίδιες, ως γονείς, να βοηθήσουν τα παιδιά τους για να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων και να μπορούν να εκφράζουν τα δικά τους. Επιπλέον, μας επισκέφτηκε μια νοσοκόμα και μια φοιτήτρια ιατρικής που μας μίλησαν για το σύστημα υγείας της Δανίας.

Στο τέλος, οι συμμετέχουσες έκαναν γυμναστική από τη θέση τους για 10-15 λεπτά. Στα μαθήματα στο CLAVIS χρησιμοποιήσαμε αυτά τα δύο βίντεο ως έμπνευση: ασκήσεις σε όρθια στάση, ασκήσεις από την καρέκλα σας.

Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

Οι συμμετέχουσες:

 • Σημείωσαν ότι έμαθαν περισσότερα για την υγεία, τη διατροφή και την άσκηση.
 • Εξέφρασαν τη σημασία της νοητικής χαλάρωσης.
 • Ανέπτυξαν καλύτερες συνήθειες καθημερινής άσκησης, π.χ. περπάτημα.
 • Επεσήμαναν, επίσης, ότι γνώριζαν ήδη τις εισηγήσεις και τι είναι υγιεινό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουν τι είναι υγιεινό, αλλά πώς να εφαρμόσουν στη ζωή τους υγιεινές συνήθειες όταν αντιμετωπίζουν ψυχικές και σωματικές ασθένειες και τραυματισμούς, καθώς και πολλές άλλες προκλήσεις.

Ο/Η εκπαιδευτής/-τρια:

 • Θεώρησε ότι το υλικό έτεινε να κατευθύνει τις συμμετέχουσες και αυτό είναι προβληματικό όταν γίνεται προσπάθεια όχι μόνο οι συμμετέχουσες να αποδεχτούν το πρόγραμμα, αλλά και το πρόγραμμα αυτό να είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο για αυτές.
 • Το υλικό περιείχε, αρχικά, πολύ μεγάλο όγκο κειμένου, το οποίο δεν είναι ιδανικό για μια ομάδα-στόχο μη εξοικειωμένη με τα δανικά.
 • Οι συνεδρίες γιόγκα και η συνεργασία με το Σπίτι των Γυναικών σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Η γυμναστική από τη θέση τους ήταν, επίσης, δημοφιλής.
 • Η συνεδρία είχε πολύ μεγάλη διάρκεια για τις συμμετέχουσες, καθώς δεν είναι συνηθισμένες να παρακολουθούν μαθήματα ή να μελετούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μπορεί να εξαντληθούν ή να εμφανίσουν αισθητηριακή υπερφόρτωση, ακόμη και όταν εφαρμόζονται δραστηριότητες ενεργοποίησης κατά τα διαλείμματα.
 • Λειτούργησε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό η ένταξη στο πρόγραμμα σχολικών βιβλίων άλλων συστημάτων με στόχο την εκμάθηση γλωσσών, εφόσον περιλαμβάνουν σχετικές με το θέμα ενότητες.