Γλωσσικές δεξιότητες – CSI

Μεθοδολογία:

Παρουσίαση εμπειρογνώμονα στον τομέα των γλωσσών (μέλος του Συμβουλίου του Πακέτου Θέσεων Εργασίας-Jobpackage)

Για την ενότητα γλωσσικών δεξιοτήτων και τη συνεδρία σχετικά με τη συνοδευτική επιστολή και τη συνοπτική παρουσίαση του εαυτού μας, το CSI κάλεσε ένα από τα μέλη του Συμβουλίου του Πακέτου Θέσεων Εργασίας (Jobpackage), τη Σπυρούλα Μαυρομμάτη, για να την πραγματοποιήσει. Η κ. Μαυρομμάτη είναι εμπειρογνώμονας στον τομέα των γλωσσών και έχει τεράστια εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε μετανάστες στην Κύπρο. Υλοποίησε αυτό το σχέδιο συνεδρίας με πρακτικές και συγκεκριμένες συμβουλές και εισηγήσεις για τον τρόπο παρουσίασης του εαυτού μας, ειδικά σε συνέντευξη για μια θέση εργασίας ή σε άλλα επαγγελματικά πλαίσια. Παρατηρήσαμε, ωστόσο, ότι κατά τη συνεδρία αυτή, δεν φάνηκε να συνδέονται με το θέμα πολλές συμμετέχουσες και όσες το έκαναν δεν ήταν πολύ ενεργές στη συζήτηση, με αποτέλεσμα μόνο ο/η εκπαιδευτής/-τρια και η εμπειρογνώμονας να ανταλλάζουν απόψεις, κάτι που οπωσδήποτε δεν ήταν ιδανικό. Συνειδητοποιήσαμε ότι θα ήταν καλύτερο μια τέτοιου είδους συνεδρία να υλοποιείται με φυσική παρουσία και όχι διαδικτυακά. Μια άλλη πολύτιμη ανατροφοδότηση από αυτή την εμπειρία είναι ότι οι συμμετέχουσες όταν σε ένα εργαστήριο τίθενται στο επίκεντρο της προσοχής (π.χ. όταν παρουσιάζουν τον εαυτό τους), συχνά, δεν αισθάνονται άνετα και, επομένως, ίσως να ήταν χρήσιμες περισσότερες εισαγωγικές δραστηριότητες γνωριμίας «για να σπάσει ο πάγος», ούτως ώστε να αισθανθούν πιο άνετα.

Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας και των σχεδίων συνεδρίας που εφαρμόστηκαν, συνειδητοποιήσαμε ότι τα αποτελέσματα θα καλύτερα αν τα εργαστήρια υλοποιούνταν με φυσική παρουσία αντί διαδικτυακά, καθώς θα διευκολυνόταν η ευρύτερη και πιο ενεργή συμμετοχή και θα μεγάλωνε το ενδιαφέρον των συμμετεχουσών. Επιπλέον, στην Κύπρο μόνο ελάχιστοι μετανάστες έχουν γνώσεις σε καλά επίπεδα της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους επικοινωνεί στα αγγλικά. Το γεγονός ότι τα ελληνικά δεν ομιλούνται σε τόσο καλό επίπεδο στην κοινότητα των μεταναστών μπορεί να ήταν ένας παράγοντας που συντέλεσε στη χαμηλή συμμετοχή στα σχέδια συνεδρίας στο πλαίσιο της Ενότητας Γλωσσικών Δεξιοτήτων, παρόλο που όλες οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στα αγγλικά για να μπορέσουν οι μετανάστριες να συμμετάσχουν.