Απασχολησιμότητα – Magenta

Μεθοδολογία:

Στη συνεδρία συνδυάσαμε τη μεθοδολογία της θεωρητικής παρουσίασης κάποιων εννοιών μέσα από μια παρουσίαση PowerPoint με προφορικές ασκήσεις που ενίσχυσαν και τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχουσών. Κατά την παρουσίαση από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, οι πληροφορίες για τον Εθνικό Κατάλογο Επαγγελματικών Προσόντων ήταν πολύ χρήσιμη, καθώς ο/η εκπαιδευτής/-τρια έλαβε υπόψη τα επαγγέλματα των συμμετεχουσών και η ισπανικοί κανονισμοί απασχόλησης αποτελούσαν νέα γνώση για αυτές. Από την άλλη πλευρά, καθώς έπρεπε να προσαρμοστούμε στη διαδικτυακή μορφή εκπαίδευσης, προσαρμόσαμε τα φυλλάδια για τις συμμετέχουσες με τις προφορικές ασκήσεις που κατέληξαν σε μια μικρή συζήτηση μεταξύ τους. Αυτή η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχουσών, σε σχέση με το ποιες είναι οι ιδανικές θέσεις εργασίας για αυτές σύμφωνα με τη νέα τους κατάσταση, ήταν πολύ επιτυχημένη, καθώς μπορούσαν να αναστοχαστούν μαζί για τους επαγγελματικούς τους στόχους και να μάθουν από τις εργασιακές εμπειρίες και προσδοκίες των άλλων. Οι προφορικές ασκήσεις τούς έδωσαν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ξεκάθαρο όραμα για την επαγγελματική πορεία που θέλουν να ακολουθήσουν.

    Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

    Ο/Η εκπαιδευτής/-τρια:

    Το κύριο μάθημα που πήρα από τη συνεδρία είναι πόσο σημαντικό είναι να προγραμματίζουμε ασκήσεις ή δυναμική ή να παραχωρούμε τον απαραίτητο χρόνο και χώρο για να εκφραστούν έχουν οι συμμετέχουσες σε σχέση με τα θέματα της συνεδρίας, καθώς αυτό αυξάνει το ενδιαφέρον και οι συμμετέχουσες μπορούν να μάθουν από τις εμπειρίες των άλλων. Όσον αφορά την ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες, δήλωσαν ότι έμαθαν πόσο σημαντικός είναι ο ατομικός αναστοχασμός για τον τελικό επαγγελματικό τους στόχο, ούτως ώστε να γνωρίζουν ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν ή ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν για να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά τους όνειρα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όλες οι συμμετέχουσες με χαρά συνειδητοποίησαν μέσα από τον αναστοχασμό ότι έχουν ένα ξεκάθαρο όραμα για την επαγγελματική τους πορεία.