Απασχολησιμότητα – EINC

Μεθοδολογία:

Για αυτή την ενότητα εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα σχέδια συνεδρίας: Ας ετοιμαστούμε για την επόμενη συνέντευξη για μια θέση εργασίας – Ανάπτυξη συνοδευτικής επιστολής – Ευκαιρίες εκπαίδευσης και μάθησης – Αναζήτηση τεχνολογικών θέσεων εργασίας και τεχνικές σε σχέση με τις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας – Η κατάλληλη θέση εργασίας.

Τα σχέδια συνεδρίας εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια μικρού αριθμού διαφορετικών συναντήσεων σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Η μεθοδολογία, γενικά, βασίστηκε στη συγχώνευση θεωρητικών παρουσιάσεων του υλικού μέσα από διαφάνειες PowerPoint, στην ενθάρρυνση των συζητήσεων μεταξύ των συμμετεχουσών και στη συμπερίληψη διαδικτυακών ασκήσεων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα NAME. Επίσης, προσκλήθηκε ένας μικρός αριθμός εμπειρογνωμόνων για να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση και να παρουσιάσουν σχετικές πληροφορίες για την εργασία, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και άλλα. Οι εμπειρογνώμονες περιλαμβάνονται στο Συμβούλιο Εργασίας (Jobcouncil).

Σχέδιο συνεδρίας «Ας ετοιμαστούμε για την επόμενη συνέντευξη για μια θέση εργασίας»: Αυτή η δραστηριότητα περιλάμβανε συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχουσες μπορούσαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από συνεντεύξεις στις οποίες συμμετείχαν για θέσεις εργασίας και να προτείνουν τι είναι σωστό και τι λάθος να κάνουμε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Παρουσιάστηκαν, επίσης, βασικές συμβουλές για τον τρόπο προετοιμασίας για μια συνέντευξη.

Συμπεριλάβαμε διαφορετικά δωρεάν εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακά εργαλεία σε αυτή τη δραστηριότητα, για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις σε σχέση με τις συνεντεύξεις για μια θέση εργασίας, π.χ.:

Πώς να προετοιμαστείτε και να συμπεριφέρεστε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για μια θέση εργασίας;

Πώς να συμπεριφέρεστε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για μια θέση εργασίας;

Επίσης, εφαρμόσαμε μια άσκηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα NAME (Ενότητα 6: Δραστηριότητα 7). Με κοινή χρήση της οθόνης στο Zoom, μαζί με όλες τις συμμετέχουσες, συμπληρώσαμε και συζητήσαμε το κουίζ στην πλατφόρμα με θέμα την προετοιμασία για μια συνέντευξη για μια θέση εργασίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, προσκαλέσαμε μία δικηγόρο να απαντήσει σε ερωτήσεις των συμμετεχουσών για τα εργασιακά δικαιώματα. Ήταν πολύ χρήσιμο, καθώς η δικηγόρος παρείχε πληροφορίες για τα εργασιακά δικαιώματα των μεταναστών, τα έγγραφα που χρειάζονται για να εργαστούν, κλπ. Οι συμμετέχουσες έκαναν ερωτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τη δική τους προσωπική κατάσταση, επομένως ήταν πολύ χρήσιμο.

  1. Σχέδιο συνεδρίας «Ανάπτυξη συνοδευτικής επιστολής»: Στο πλαίσιο αυτής της άσκησης, παρουσιάσαμε βασικές θεωρητικές πληροφορίες για τη συνοδευτική επιστολή – πόση έκταση πρέπει να έχει, ποιες πληροφορίες είναι πιο σημαντικό να περιλαμβάνει, τι πρέπει να περιέχει η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος. Συμπεριλάβαμε παραδείγματα συνοδευτικών επιστολών από διαφορετικά επαγγέλματα (εκπαιδευτικός, πωλητής/-τρια) από την ιστοσελίδα https://www.indeed.com/career-advice/cover-letter-samples, κάτι που ήταν πολύ χρήσιμο για τις συμμετέχουσες, καθώς είχαν την ευκαιρία να δουν συγκεκριμένα παραδείγματα και, βάσει αυτών, να δημιουργήσουν τις δικές τους συνοδευτικές επιστολές (η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων). Επίσης, προτείναμε το διαδικτυακό εργαλείο ανάπτυξης συνοδευτικής επιστολής Europass για να το χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχουσες.

Σε αυτή τη συνεδρία συμπεριλάβαμε ασκήσεις από την ηλεκτρονική πλατφόρμα NAME (Ενότητα 4: Δραστηριότητες 3 και 4). Με κοινή χρήση της οθόνης στο Zoom, μαζί με όλες τις συμμετέχουσες, συμπληρώσαμε και συζητήσαμε το κουίζ στην πλατφόρμα με θέμα την παρουσίαση του εαυτού μας και την ανάπτυξη συνοδευτικής επιστολής.

Ως εργασία για το σπίτι ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να αναπτύξουν τη δική τους συνοδευτική επιστολή για μια εταιρεία στην οποία θα επιθυμούσαν να εργαστούν, την οποία και παρουσίασαν στις επόμενες συνεδρίες. Τόσο οι εκπαιδευτές/-τριες όσο και οι συμμετέχουσες μπορούσαν να ζητήσουν διευκρινίσεις και να εκφράσουν τη γνώμη τους για την εργασία των εκπαιδευομένων, καθώς και να ζητήσουν συμβουλές, εάν χρειάζονταν, κατά την ετοιμασία της συνοδευτικής επιστολής.

  1. Σχέδιο συνεδρίας «Ευκαιρίες εκπαίδευσης και μάθησης»: Στο πλαίσιο της συνεδρίας αυτής, παρουσιάσαμε ευκαιρίες εκπαίδευσης και μάθησης στη Λιθουανία, βασισμένες κυρίως στο σύστημα AIKOS που περιλαμβάνει πολλά προγράμματα εκπαίδευσης και μάθησης (https://www.aikos.smm.lt/en /Pages/Default.aspx). Βοηθήσαμε τις συμμετέχουσες να βρουν αυτά που τους ενδιαφέρουν και να διαπιστώσουν κατά πόσο θα ήταν κατάλληλα για αυτές. Παρουσιάσαμε, επίσης, το έργο ICT4TCN, που στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας του τομέα Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από υπηκόους τρίτων χωρών μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενών τους δεξιοτήτων (http://ict4tcn.eu/) – επιπλέον, το έργο αποτελεί από μόνο του ένα δωρεάν ψηφιακό εργαλείο για τις συμμετέχουσες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ. Παρέχει δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση σε δεξιότητες ΤΠΕ – ψηφιακό μάρκετινγκ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζήτηση εργασίας, εργαλεία Microsoft Office, γραφιστική, βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO), βασικές αρχές κώδικα και γλώσσες προγραμματισμού (JavaScript, Python).

Επίσης, προσκαλέσαμε έναν επισκέπτη από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληροφορικής για να παρουσιάσει διαθέσιμες εκπαιδεύσεις σε αυτό το κέντρο, οι οποίες συνδέονται με τις ΤΠΕ και περιλαμβάνουν γραφιστική, μάρκετινγκ, προγράμματα Adobe και πολλά άλλα. Οι δεξιότητες ΤΠΕ συνδέονται με την απασχολησιμότητα και είναι σημαντικές για τους εργαζομένους, επομένως, παρουσιάσαμε ευκαιρίες ανάπτυξής τους, καθώς οι συμμετέχουσες ανέφεραν ότι τέτοιου είδους πληροφορίες ήταν σχετικές.

Σε μια άλλη συνάντηση, αλλά για το ίδιο θέμα, προσκαλέσαμε και έναν άλλο επισκέπτη, εμπειρογνώμονα από το πανεπιστήμιο Vytautas Magnus, για να παρουσιάσει την επικύρωση και την αναγνώριση του συστήματος προσόντων και ικανοτήτων στη Λιθουανία.

 

  1. Σχέδιο συνεδρίας «Αναζήτηση τεχνολογικών θέσεων εργασίας και τεχνικές σε σχέση με τις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας»: Παρουσιάσαμε τους πιο δημοφιλείς τρόπους αναζήτησης θέσεων εργασίας στη Λιθουανία χρησιμοποιώντας ψηφιακές δεξιότητες – παρουσιάσαμε δημοφιλείς ομάδες αγγελιών για θέσεις εργασίας στο Facebook, τον τρόπο αναζήτησης θέσεων εργασίας στο LinkedIn και τους ιστοτόπους που μπορούν να χρησιμοποιούν κατά την αναζήτηση θέσεων εργασίας στη Λιθουανία (δηλ. περίπου 10 δημοφιλείς ιστοτόπους στη Λιθουανία που περιλαμβάνουν διαφορετικές κενές θέσεις εργασίας). Οι συμμετέχουσες είχαν ήδη κάποια εμπειρία με τα εργαλεία αυτά, αλλά ήταν καινούργια για κάποιες από αυτές, οπότε ανέφεραν ότι σίγουρα θα τα δοκιμάσουν καθώς τα βρήκαν πολύ σχετικά. Παρουσιάσαμε, επίσης, τις κύριες απαιτήσεις για την λιθουανική αγορά εργασίας το 2021, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Απασχόλησης (ο κύριος οργανισμός απασχόλησης στη Λιθουανία).

Ολοκληρώσαμε αυτή τη δραστηριότητα με μια άσκηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα NAME (Ενότητα 6: Δραστηριότητα 6). Με κοινή χρήση της οθόνης στο Zoom, μαζί με όλες τις συμμετέχουσες, συμπληρώσαμε και συζητήσαμε το κουίζ στην πλατφόρμα με θέμα την προετοιμασία για αναζήτηση θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, σε αυτή την ενότητα, βοηθήσαμε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση δύο συμμετεχουσών με εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν οι δυνατότητές τους για απασχόληση στη Λιθουανία, απαραίτητα έγγραφα και ευκαιρίες. Συναντήθηκαν προσωπικά με τον/την εκπρόσωπο και συζήτησαν συναφή θέματα για τις δυνατότητες απασχόλησης.

Παραδείγματα εφαρμογής:

Μία από τις βέλτιστες πρακτικές για αυτή την ενότητα ήταν η πρόσκληση εκπροσώπων από διαφορετικά ιδρύματα (μέλη του Συμβουλίου Εργασίας – Jobcouncil) – δικηγόρος ειδικός στα εργασιακά δικαιώματα, εκπρόσωπος από  το Κέντρο ΤΠΕ, ακαδημαϊκός με εξειδίκευση στην επικύρωση και αναγνώριση προσόντων, κλπ. Αυτό έδωσε στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις που ήταν σχετικές με τη μοναδική τους προσωπική κατάσταση και να βρουν λύσεις σε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν. Συνέβαλε, επίσης, στο να γίνουν οι εκπαιδεύσεις πιο πρακτικές και να ανταποκριθούν πραγματικά στις ανάγκες των συμμετεχουσών.

Επιπλέον, διαφάνηκε ότι η συμπερίληψη διαδικτυακών ασκήσεων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα NAME στην πιλοτική διαδικασία συνέβαλε σε μεγαλύτερο βαθμό στη διαφοροποίηση της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευόμενες συμμετείχαν ιδιαίτερα ενεργά για την ολοκλήρωση των διαδικτυακών ασκήσεων και τις επακόλουθες συζητήσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχουσες είχαν περισσότερη δέσμευση για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Οι διαδικτυακές ασκήσεις αντανακλούσαν σε μεγάλο βαθμό το υλικό από τα σχέδια συνεδρίας και παρείχαν τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες να ελέγξουν τις γνώσεις τους, αλλά και να μάθουν καινούργια πράγματα μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους και όχι μόνο μέσα από τη θεωρία.

Τα επιπρόσθετα δωρεάν εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακά εργαλεία που παρουσιάσαμε στις συμμετέχουσες ήταν πολύ χρήσιμα, καθώς είναι ενημερωμένα και περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας. Οι συμμετέχουσες αναστοχάστηκαν θετικά για αυτά τα εργαλεία, καθώς η εφαρμογή ποικίλων διαφορετικών ασκήσεων ήταν ενδιαφέρουσα και ευχάριστη.

Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

Οι συμμετέχουσες παρείχαν θετική ανατροφοδότηση για την ενότητα, καθώς ήταν πολύ πρακτική και τις βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες απασχόλησης στη Λιθουανία, πώς μπορούν να βρουν μια θέση εργασίες, ποιες είναι οι απαιτήσεις. Όλες οι δραστηριότητες ήταν σε μεγάλο βαθμό χρήσιμες για τις συμμετέχουσες, καθώς μπορεί να τις βοηθήσουν να βρουν μια θέση εργασίας και να ξέρουν πώς να την αναζητήσουν, πώς να ετοιμάσουν ένα βιογραφικό και να αναπτύξουν μια συνοδευτική επιστολή. Οι συμμετέχουσες ήταν πολύ χαρούμενες για το υλικό που τους παρουσιάστηκε και διαβεβαίωσαν ότι έμαθαν πολλά καινούργια πράγματα. Επίσης, ήταν πολύ χρήσιμο που προσκαλέσαμε εμπειρογνώμονες για να καλύψουν συγκεκριμένα θέματα εργασιακών δικαιωμάτων, ευκαιριών εκπαίδευσης, επικύρωσης και αναγνώρισης προσόντων.