Απασχολησιμότητα – CSI

Μεθοδολογία

Συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών από διαφορετικούς πολιτισμούς

Αυτή η συνεδρία ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς ήγειρε ένα είδος «ευαίσθητου» θέματος για το φύλο και την εργασία, υποδεικνύοντας πώς αντιμετωπίζονται από τους διαφορετικούς πολιτισμούς οι εργαζόμενες γυναίκες. Ο/Η εκπαιδευτής/-τρια ενθάρρυνε τις συμμετέχουσες να παρουσιάσουν τις παραδόσεις στις χώρες τους για το θέμα και όλες οι γυναίκες ένιωσαν πολύ άνετα να τις μοιραστούν. Υπήρξε μια ζωηρή ανταλλαγή απόψεων και πολλές συνειδητοποίησαν ότι κάποια πολιτισμικά πρότυπα σε σχέση με το θέμα είναι παρόμοια σε διαφορετικές χώρες. Αν και μόνο τρεις εκπαιδευόμενες συμμετείχαν στο εργαστήριο, ωστόσο, αυτό ήταν διαδραστικό και ανταλλάχθηκαν κάποιες πολύτιμες απόψεις μεταξύ τους.

Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

Ένα από τα πράγματα που μάθαμε είναι η αξία της παροχής περιθωρίου στις γυναίκες για να μοιραστούν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες σε σχέση με τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής τους, καθώς και της ευκαιρίας να καθοδηγήσουν τη συνεδρία με τις συζητήσεις τους, αντί ο/η εκπαιδευτής/-τρια να είναι το άτομο εκείνο που μιλάει συνεχώς. Θέτοντας τις γυναίκες στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν κάτι που τους έδωσε τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αισθανθούν άνετα και να μοιραστούν ιστορίες και πληροφορίες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις.